Regler for Energitilskud i 2023

EnergitilskudEnergitilskudsordningen stopper heldigvis ikke ved udgangen af 2020. Den nuværende ordning erstattes af en helt ny ordning, som Energistyrelsen står for. Den nye tilskudsordning gør det igen muligt at få tilskud til varmepumper, isolering samt mekanisk ventilation. Derudover vil det være muligt at få tilskud til en energimærkning af din bolig. Læs med her og få indblik i, hvad du som privat boligejer kan få tilskud til.

Målet er yderligere grøn omstilling

Mellem 2021 og 2026 kan du søge om tilskud til at forbedre din eksisterende helårsbolig energimæssigt. Tilskudsordningen har det formål at sætte yderligere gang i en grøn omstilling, når det kommer til boliger.

Hvad gives der tilskud til?

Det du kan søge om tilskud til i den nye energitilskudsordning er (BEMÆRK: ordningen er tilrettet så din bolig skal have energimærke D, E eller F for at få tilskud til ANDET end luft til vand varmepumpe), i henhold til det udkast der er udarbejdet til bekendtgørelsen, følgende:

Optimering af husets klimaskal / klimaskærmen

 • Udvendig isolering af ydervæg for massiv ydervæg og let ydervæg. (Ikke hulmur og kælderydervæg.)
 • Efterisolering af tag og loft, herunder skunkvægge, flade tage og skråvægge direkte mod tag
 • Isolering af terrændæk
 • Udvendig isolering af sokkel ved terrændæk
 • Udskiftning af vinduer (Godkendte vinduer)
 • Udskiftning af yderdøre (med en glasandel på minimum 70 %)
 • Udskiftning af ovenlysvinduer
 • Montering af forsatsramme eller koblet ramme på eksisterende eller nyt vindue med 1 lag glas

Skift af varmekilde (Ingen energimærke krav)

Hvis du ikke kan eller vil investere i en varmepumpe selv kan du få en varmepumpe på abonnement. Så skal du heller ikke selv tænke på installation, drift og service. I stedet lader du leverandøren stå for alt det praktiske – også skrotningen af det gamle fyr.

Der gives IKKE tilskud til luft til luft varmepumper længere, som hidtil var med i ordningen.

Optimering af boligens drift

 • Etablering af balanceret mekanisk ventilation med varmegenindvinding med varmeveksler
 • Varmegenindvinding fra afkastluften ved udsugning via varmepumpe
 • Konvertering til vandbårent rumvarmeanlæg

Du kan IKKE få tilskud til energiforbedring af sommerhuse uden helårsstatus.

Men godt til:

Energiforbedringer der har med bygningens forsyning at gøre herunder konverteringen til varmepumpe

Etableringen af en balanceret og mekanisk ventilation, der indeholder varmegenindvinding ved hjælp af varmeveksler.

Det vil sige, f.eks. solceller og hulmursisolering, samt køb af en ny Mitsubishi varmepumpe .

Energimærkning er en nødvendighed

Der er flere ting, der er ændret i tilskudsordningen for 2022 kontra tidligere år. For eksempel er det kun muligt at søge om tilskud til energimæssige forbedringer i din bolig, hvis boligen har et energimærke. Der kræves simpelthen, at der foreligger en energimærkning foretaget på grundlag af en gennemgang af bygningen og i overensstemmelse med bekendtgørelsen om energimærkningen af bygninger. Derudover må energimærkningen ikke være fra før oktober 2012.

I 2022 blev det vedtaget i folketingen, at det kun er boliger med energimærkningen D, E og F, der kan få tilskud til alt andet end en luft til vand varmepumpe.

Tilskud til energimærkning er mulig

I den kommende ordning er det dog lavet sådan, at du kan søge om et tilskud til en energimærkning af din bolig, så længe energimærkningen skal bruges for at søge om tilskud til projekter, der resulterer i energiforbedringer i din bolig.

Kan du ansøge om tilskud?

Du kan søge om energitilskud, hvis du er en privat person, der bor i en helårsbolig, der skal energirenoveres. Ud over det kan du søge tilskud mellem 2022 og 2026, hvis du kan nikke ja til et af følgende punkter:

 • Private andelsboligforeninger samt såkaldte moderejendomme for bygninger, der er inddelt i ejerlejligheder – som vel at mærke benyttes som helårsboliger
 • Virksomheder, hvilket vil sige anpartsselskaber, aktieselskaber og andre selskaber (bare ikke interessantselskaber), selvejende institutioner, foreninger, legater almene boliger, der gennemføre energiforbedringer i helårsbebyggelse.

Du skal søge hos Energistyrelsen

Som en ny ting er det Energistyrelsen, som skal stå for administrationen af tilskudspuljen, der gælder fra 2022. Det vil sige, at du ikke længere skal søge om tilskuddet hos energiselskaberne. Ansøgningen skal nu indsendes på et digitalt ansøgningsskema lavet af Energistyrelsen. Skemaet skal sendes via en ansøgningsportal, der offentliggøres senest fjorten dage før tilskuddet starter, på styrelsens hjemmeside.

Kun tilskud til ikke påbegyndte projekter

Den nye tilskudsordning har dog det til fælles med den gamle ordning, at man skal søge om tilskuddet, inden man går i gang med energiforbedringerne. Tilskuddet gives ikke til projekter, der er påbegyndt – altså gives tilskuddet ikke med såkaldt tilbagevirkende kraft. I tillæg skal du også i den nye ordning kunne dokumentere de energiforbedringer, du foretager.