Regler for brændeovne

Regler for brændeovne i DanmarkDet er skønt med en effektiv brændeovn på kolde vinteraftner. Du skal bare være klar over, at der er visse regler, der skal overholdes, hvis du vil installere en brændeovn. Vi beskriver forskellen på strålevarme og konvektionsvarme og kommer ind på nogle af de regler, der skal overholdes.

Typer af brændeovne

Der findes mange forskellige slags brændeovne både af dansk og udenlandsk fabrikat. Fælles for dem er, at de alle er skabt ud fra de sammen grundlæggende principper for, hvordan man får en god varmeafgivelse. Det betyder dog ikke, at de forskellige typer af brændeovne ikke er meget forskellige både formmæssigt og, hvad angår anvendelsen i dagligdagen. Der findes fritstående brændeovne, indbyggede brændeovne, gamle, lukkede støbejernsovne, kakkelovne og masseovne. Det er forskelligt om ovnene afgiver strålevarme eller konvektionsvarme. Kun masseovnen afgiver det, der kaldes contraflow.

Strålevarme og konvektionsvarme

Hvis man forenkler brændeovnens funktion lidt kommer man frem til, at de fleste virker efter et af de følgende to principper – strålevarme eller konvektionsvarme:

  • Ved strålevarme kommer varmen fra ovnen direkte og sendes ud i lokalet som varmestråler. Det er især hos ældre brændeovne det sker. Grunden er, at de ældre støbejernsovne oftest er konstrueret så der kun er et lag sideplader, der adskiller ilden fra omgivelserne. Når en brændeovn er i et lag bliver den meget hurtigt varm og endda meget varm på ydersiden. Fordi varmen stråler direkte fra ovnen, er det især området tæt på ovnen, der varmes op. Varmen bliver ikke fordelt effektivt i rummet.
  • Ved konvektionsvarme cirkuleres varmen rundt i lokalet. Derfor bygges hovedparten af alle nye brændeovne med konvektionsvarme. En brændeovn med konvektion er konstrueret af flere jernlag. Brandkammeret er omgivet af en kappe af jern. Mellem brandkammerets jernlag og det ydre jernlag, går der kanaler, hvori den opvarmede luft cirkulerer. Det vil sige, at når brændeovnen opvarmes føres varmen fra ovnens brandkammer over i luften, der er i kanalerne. Når den varme luft stiger op, vil der per automatik suges kold luft ind i ovnens bund. Den effekt kaldes konvektion. Den får luften i bevægelse, hvorved varmen fordeler sig jævnt i lokalet. Da konvektionsbrændeovne ikke normalt bliver glohede på ydersiden, er det muligt at stille møbler tættere på disse end på en brændeovn, der afgiver strålevarme.

Regler for brændeovne i Danmark

Hvis du vil installere en brændeovn skal du overholde en del regler. Reglerne kan du læse i bygningsreglementets afsnit om installationer. Der er blandt andet regler for afstanden til brændbart materiale samt til brandmodstandsevnen på materialerne, der vender mod brændeovnen. Der skal for eksempel lægges en plade af ubrændbart materiale foran brændeovnen. Den kan være af stål, glas, klinker osv. Pladen skal gå minimum 50 cm ud fra brændeovnen og minimum 15 cm ud til siderne. I den monteringsvejledning, der følger med brændeovnen, skal der stå, hvor langt brændeovnen skal placeres fra vægge. Der er ligeledes et krav om et manuelt regulerbart røgspjæld i bygningsreglementet.

Krav om prøvningsattest og partikeludledning

I brændeovnsbekendtgørelsen er der desuden et krav om, at brændeovnen skal have en prøvningsattest. Det er en test, der dokumenterer, at brændeovnen overholder miljøkravene. I 2008 blev det vedtaget, at brændeovne skulle testes i et laboratorium med det formål at undersøge, om de overholder grænseværdierne for partikelforurening mm.

Testens resultat nedfælges i brændeovnens prøvningsattest, som er obligatorisk i dag. Køber du en brændeovn, der er brugt, skal du også sikre dig, at den har en prøvningsattest. Hvis den ikke har en, er det ulovligt at installere den. Der er også krav til mængden af partikler, der må udledes. En brændeovn må kun udlede 4 g partikler pr. kg afbrændt træ. De svanemærkede brændeovne må kun udlede 2 g pr. kg. afbrændt træ.