Solceller

Solcecller hvordan vrker deMange forveksler solvarmeanlæg og solceller. Et solvarmeanlæg er dog noget helt andet, da det producerer varmt vand og varme, hvor solceller producerer el. Er du interesseret i at få en billigere elregning, er det således solceller, du skal installere. Du kan få et anlæg, der kan klare det hele – både varme og varmt vand samt el – men i denne artikel beskæftiger vi os kun med solcelleanlæg. Vi kommer ind på fordelene, og det du skal være opmærksom på, inden du investerer i solceller.

Hvordan virker solceller?

Solceller bruger sollyset til at generere jævnstrøm. Et solcelleanlæg indeholder et antal sammenkoblede solcellemoduler. Ved hjælp af et elkabel forbindes modulerne med en vekselretter – også kaldet en inverter. Via inverteren omdannes jævnstrøm til vekselstrøm. Vekselstrømmen er det, du kan bruge i alle dine elektriske apparater. Du kan også eksportere vekselstrømmen til elnettet. Hvis du installerer solceller så vær opmærksom på at inverteren sandsynligvis ikke har samme holdbarhed som anlægget generelt. Den skal ofte udskiftes efter en tiårig periode.

Solceller til hus – Vælg de effektive

De mest udbredte og effektive solceller, der findes, er solceller, der indeholder krystallinsk silicium. De består af celler, som er firkantede og har en størrelse som en velvoksen hånd. Da solcellerne også fås uden ramme, kan de for eksempel fungere som glas i vinduer. Solcellerne med krystallinsk silicium kan inddeles i to grupper. Monokrystallinske solceller og polykrystallinske solceller. Undersøg hvilken slags, der passer bedst til dig. Få eventuelt en fagmand til at hjælpe dig.

Få tjekket taget, vinduer og døre samt isolering og på samme tid et uforpligtende tilbud på solceller

Hvor stort et anlæg skal du have?

Et solcelleanlæg til et enfamilieshus er ofte på 6 kW eller derunder. For at få plads til et anlæg i den størrelsesorden skal du have fra 15 m2 til 40 m2 til rådighed. For at bestemme størrelsen på anlægget skal du overveje, hvor meget af dit elforbrug, du gerne vil dække med solcellerne. Man kan bruge en tommelfingerregel, der siger, at med et anlæg, der producerer det, du selv bruger på et år, vil det samtidigt eksportere ca. 65-70 procent til elnettet. Der kan fås anlæg med batterier, der kan oplagre noget af den strøm, du ikke selv kan nå at anvende. Men det er en dyr løsning og ikke umiddelbart en god investering.

Er dit hus egnet til solceller?

Du skal selvfølgelig også undersøge, om dit tag er stort nok til de solcellemoduler, du gerne vil have monteret. Du kan risikere at tagkonstruktionen ikke kan bære solcellerne eller, at der ganske enkelt ikke er m2 nok at tage af. Det betyder også noget om dit tag vender rigtigt i forhold til solen og dit forbrug. Derfor skal du få en installatør til at vurdere dit tag inden du investerer i et solcelleanlæg. Er dit tag ikke stort nok eller på anden måde ikke egnet, kan solcellerne monteres på stativer, der stå på jorden eller eventuelt opsættes på husets facade. Overvej dog nøje, hvad det betyder for dit hus rent arkitekturmæssigt.

Kommunen skal også kontaktes
Ofte har kommuner regler for om og hvor solceller må placeres for ikke at ødelægge et område visuelt. Der kan også være servitutter, fredninger og lokalplaner, der forhindrer, at du kan montere solceller. Derfor skal du altid kontakte din kommune og få afklaret eventuelle vanskeligheder.

Før du investerer i solceller

  • Der findes både poly- og monokrystallinske solceller. Undersøg hvilken type solceller, der er bedst i dit tilfælde.
  • Undersøg om det antal solceller du har brug for passer til den plads du har på dit tag. Få en fagmand til at vurdere det.
  • Undersøg om dit tag vender rigtigt i forhold til solens stråler og det forbrug du har.
  • Overvej solcellernes betydning for dit hus rent arkitektonisk – hvor placeres de bedst og pænest?
  • Inverteren i et solcelleanlæg vil ofte skulle skiftes efter ca. 10 år.
  • Undersøg kommunens regler med hensyn til solcelleanlæg på private boliger.

Læs mere om solceller

Kan man få solcelle tilskud?