Træpillefyr

Sådan virke ret træpillefyrEt træpillefyr er et godt alternativ til opvarmning med både el, gas og olie. Du kan spare over halvdelen af dine varmeudgifter, hvis du skifter fra oliefyr til træpillefyr og endnu mere – i nogle tilfælde 70 % – hvis du skifter elvarmen ud med træpiller. I de fleste tilfælde er udgifterne til et træpillefyr tjent ind på mellem 2 og 4 år. Det kan altså blive en meget stor besparelse for dig at begynde at fyre med træpiller. Se herunder hvordan det fungerer og, hvad du skal overveje inden du skifter.

En effektiv varmekilde til alle husstørrelser

Med et træpillefyr – også kaldet et pillefyr – har du varmt vand og varme i boligen på samme måde, som du har med et gas- eller oliefyr. Selvom du har en stor bolig er et træpillefyr en effektiv varmekilde. Men da pillefyret også kan fungere med træ i små mængder, egner det sig ligeledes godt til mindre huse med et lavt energiforbrug. Man fyrer med træpiller som består af savsmuld og træspåner, der er presset sammen. Der findes andre typer af ovne og fyr, som også anvender træpiller. Kombifyret eller stokerfyret, som det også kaldes, minder om pillefyret, men kan i tillæg fyre med brænde. Selve tilførelsen af træpiller eller brænde er dog anderledes end ved pillefyret.

Hvordan fungerer træpillefyret?

Træpillefyret indeholder en kedel og en brænder samt et træpillemagasin. Det fungerer på den måde at træpillerne skal fyldes i magasinet, hvorfra de automatisk transporteres ind i brænderen. Det er forbrændingen, der bestemmer hvor mange træpiller, der tilføres. For at sikre, at der er luft nok til forbrændingsprocessen, er der indbygget en røgsuger/blæser. Selve kedlen findes i to forskellige typer. Den ene er en brændekedel, som har akkumuleringstank. Den anden type er en automatisk pillekedel.

Pillefyr hvordanDe to typer af kedler

I brændekedlen med akkumuleringstank oplagres den varme, der udvikles under forbrændingen i en vandtank. Det er den tank, der hedder en akkumuleringstank og, som herefter forsyner boligen med varme. Skal man opnå den højeste virkningsgrad og den laveste miljøbelastning skal kedlen fyres 100 %. En automatisk træpillekedel har en driftstermostat svarende til den et oliefyr har. Termostaten regulerer varmen i kedlen. Ved begge typer af kedel skal du sørge for at afpasse dit forbrug af varme med kedlens ydelse.
Et meget stort hus med medium isolering skal have en langt større kedel, end et lille velisoleret hus.

Et pillefyr kræver arbejde

Man kommer ikke udenom at et pillefyr kræver mere arbejde end et gas- eller oliefyr. Træpillemagasinet skal fyldes op med træpiller jævnligt og slagger og aske skal fjernes. Du kan dog reducere den arbejdsmæssige indsats ved at investere i hjælpefunktioner. Det kan for eksempel være automatiserede rensesystemer og efterfyldningssystemer. Det kan gøre det lettere at have træpillefyret, men helt fri for at gøre en arbejdsindsats bliver man ikke. Du skal regne med at arbejde med pillefyret en ½ time om ugen.

Hvilke behov har du?

Det er vigtigt, at du gør dig klart hvilke behov du har, før du investerer i et træpillefyr. Du kan med fordel stille dig selv nogle spørgsmål: Hvor stort er dit varmebehov? Skal pillefyret være eneste eller supplerende varmekilde? Vil du have et manuelt og dermed billigere pillefyr eller et automatisk, der er dyrere? Hvor meget støj kan du tolerere at pillefyret laver? Er din skorsten egnet til den type røg – kaldet våd røggas – som pillefyret afgiver? Er dit fyrrum tilstrækkelig brandsikkert? Søg om nødvendigt hjælp hos skorstensfejeren og andre fagpersoner for at besvare spørgsmålene.

Før du investerer i et træpillefyr

  • Du skal være indstillet på at et træpillefyr skal fyldes op med træpiller jævnligt.
  • Pillefyret skal renses af og til.
  • Vær opmærksom på at pillefyret støjer.
  • Din skorsten skal være egnet til våd røggas.
  • Dit fyrrum skal være brandsikkert.
  • Det kræver ekstra plads til træpiller

Træpillefyr priser – Hvad koster de?

Prisen afhænger både af hvilket mærke du vælger og hvor stort (kW) det skal være – ja og hvor du køber det.

Skifter du fra Oliefyr kan du på det gamle dyr se hvor stor en brænder det har og hvor mange kWh det kan yde  – kan du ikke se den slags eller skifter du fra EL-varme, ja så kan du bruge vores skema til at finde varmebehovet.

Hvor stort skal det være?

Byggeår1930 – 19591960 – 19791980 – 19992000- 2005
Bolig KvmCa. kW behovCa. kW behovCa. kW behovCa. kW behov
100 Kvm5,7 kW4,7 kW3 kW2,5 kW
140 kvm7,9 kW6,2 kW4 kW3,7 kW
180 kvm10,2 kW7,7 kW5 kW4,4 kW

Træpilleovn

Træpilleovnen er blevet uhyrer populær, den er enormt billig i drift og leverer både effektiv varme og hygge i boligen.

Den er dog blevet udfordret af  den høje prisstigning på træpiller, men dog stadigvæk langt bedre kontra en traditionel brændeovn.

Træpilleovnen kan levere langt bedre varme pr. krone kontra en almindelig brændeovn. Primært fordi træpilleovnen kan justerer varmen mere præcist og styre forbrændingsprocessen mere effektivt.

Står valget mellem en brændeovn og en træpilleovn, så bør I helt klart se nærmere på træpilleovnen.

En helt anden type ovn

Brændeovne har altid været bygget til at skabe hygge og ikke til at være en effektiv energikilde.
De senere år er kravene til forbrændingen i brændeovne blevet skærpet og nu er de fleste langt mere effektive, men dog slet ikke på niveau med en træpilleovn.

Træpilleovnene er opbygget fra bunden af til at leverer varme og ikke til at leverer hygge, det betyder de er bedre til at afgive varmen til omgivelserne og bruger mindre brænde / piller pr. Time

Billige træpiller – Hvor?

Har du et træpillefyr, ja så er du i øjeblikke en af dem, der er oplever at træpillerne er steget helt voldsomt vildt – Du har sikkert desperat søgt nettet helt fladt efter billige træpiller, men de er der ikke mere.

De er på et år steget godt 30% og det er primært pga. inflation som er opstået pga. krig i Ukraine, mangel på chauffører til at transportere træpillerne, fragtpriser og stigende renter.

Dem der sælger træpillerne har med andre ord højere omkostninger end før i tiden og dem skal de have dækket, derfor er træpillerne steget voldsomt og de stiger stadigvæk.

Hvilken type træpiller skal jeg vælge?

En træpille lavet af bøgetræ har langt lavere energitæthed kontra en træpille lavet af egetræ.

Selve presningen og fugtindholdet har også indflydelse – så du bør sætte dig ind i hvad en træpille egentlig består af en gang for alle.

Hvad er en god træpille

Forskellen i træpillerne er:

  1. – Vandindhold
  2. – Askeindhold
  3. – Typen af træ

Den bedst mulige træpille indeholder ca. 7% vand og ca. 0,4% aske.

Der er typisk ingen bindemidler tilsat, da træet opvarmes til omkring 70 grader, hvor de selv bliver bindende.

Det er fyr, ask og andet træ med lav energitæthed som bruges i træpiller (altså ikke egetræ)

Typisk er det et blandingsprodukt og det eneste du kan se efter er vandindhold og askeindhold.

Der skal være vand i, eller brænder de simpelthen for hurtigt, er der for meget vand i opstår der slagger og du betaler en høj kilopris for ekstra vand.