Træpillefyr

Sådan virke ret træpillefyrEt træpillefyr er et godt alternativ til opvarmning med både el, gas og olie. Du kan spare over halvdelen af dine varmeudgifter, hvis du skifter fra oliefyr til træpillefyr og endnu mere – i nogle tilfælde 70 % – hvis du skifter elvarmen ud med træpiller. I de fleste tilfælde er udgifterne til et træpillefyr tjent ind på mellem 2 og 4 år. Det kan altså blive en meget stor besparelse for dig at begynde at fyre med træpiller. Se herunder hvordan det fungerer og, hvad du skal overveje inden du skifter.

En effektiv varmekilde til alle husstørrelser

Med et træpillefyr – også kaldet et pillefyr – har du varmt vand og varme i boligen på samme måde, som du har med et gas- eller oliefyr. Selvom du har en stor bolig er et træpillefyr en effektiv varmekilde. Men da pillefyret også kan fungere med træ i små mængder, egner det sig ligeledes godt til mindre huse med et lavt energiforbrug. Man fyrer med træpiller som består af savsmuld og træspåner, der er presset sammen. Der findes andre typer af ovne og fyr, som også anvender træpiller. Kombifyret eller stokerfyret, som det også kaldes, minder om pillefyret, men kan i tillæg fyre med brænde. Selve tilførelsen af træpiller eller brænde er dog anderledes end ved pillefyret.

Hvordan fungerer træpillefyret?

Træpillefyret indeholder en kedel og en brænder samt et træpillemagasin. Det fungerer på den måde at træpillerne skal fyldes i magasinet, hvorfra de automatisk transporteres ind i brænderen. Det er forbrændingen, der bestemmer hvor mange træpiller, der tilføres. For at sikre, at der er luft nok til forbrændingsprocessen, er der indbygget en røgsuger/blæser. Selve kedlen findes i to forskellige typer. Den ene er en brændekedel, som har akkumuleringstank. Den anden type er en automatisk pillekedel.

Pillefyr hvordanDe to typer af kedler

I brændekedlen med akkumuleringstank oplagres den varme, der udvikles under forbrændingen i en vandtank. Det er den tank, der hedder en akkumuleringstank og, som herefter forsyner boligen med varme. Skal man opnå den højeste virkningsgrad og den laveste miljøbelastning skal kedlen fyres 100 %. En automatisk træpillekedel har en driftstermostat svarende til den et oliefyr har. Termostaten regulerer varmen i kedlen. Ved begge typer af kedel skal du sørge for at afpasse dit forbrug af varme med kedlens ydelse.

Et pillefyr kræver arbejde

Man kommer ikke udenom at et pillefyr kræver mere arbejde end et gas- eller oliefyr. Træpillemagasinet skal fyldes op med træpiller jævnligt og slagger og aske skal fjernes. Du kan dog reducere den arbejdsmæssige indsats ved at investere i hjælpefunktioner. Det kan for eksempel være automatiserede rensesystemer og efterfyldningssystemer. Det kan gøre det lettere at have træpillefyret, men helt fri for at gøre en arbejdsindsats bliver man ikke. Du skal regne med at arbejde med pillefyret en ½ time om ugen.

TIP: Hos Hedestoker har de et stort forum, hvor du kan få svar på stort set alt. Læs mere her
Hos DBVVS sælger de det populære Langå pillefyr billigt – Læs mere her

Hvilke behov har du?

Det er vigtigt, at du gør dig klart hvilke behov du har, før du investerer i et træpillefyr. Du kan med fordel stille dig selv nogle spørgsmål: Hvor stort er dit varmebehov? Skal pillefyret være eneste eller supplerende varmekilde? Vil du have et manuelt og dermed billigere pillefyr eller et automatisk, der er dyrere? Hvor meget støj kan du tolerere at pillefyret laver? Er din skorsten egnet til den type røg – kaldet våd røggas – som pillefyret afgiver? Er dit fyrrum tilstrækkelig brandsikkert? Søg om nødvendigt hjælp hos skorstensfejeren og andre fagpersoner for at besvare spørgsmålene.

Før du investerer i et træpillefyr

  • Du skal være indstillet på at et træpillefyr skal fyldes op med træpiller jævnligt.
  • Pillefyret skal renses af og til.
  • Vær opmærksom på at pillefyret støjer.
  • Din skorsten skal være egnet til våd røggas.
  • Dit fyrrum skal være brandsikkert.