Sådan virker fjernvarme

I Danmark har 60 procent af alle boliger mulighed for at blive tilsluttet fjernvarme. Det er sammen med varmepumper, den opvarmningstype, der er mest miljøvenlig. Det er ikke alle de boliger, som kan tilsluttes et fjernvarmeværk, der er det. Måske ved du ikke, om du bor i et hus, der kan tilsluttes fjernvarme. Måske ved du, at dit hus kan tilsluttes, men vil gerne undersøge, hvad det vil indebære økonomisk at skifte til fjernvarme. Eller måske vil du gerne vide mere om, hvordan du får mest ud af den fjernvarme du får. Alle tre dele kommer vi ind på i herunder.

Hvis du ikke ved om du kan få fjernvarme

FjernvarmeanlægEnergistyrelsen har lavet et værktøj, som de kalder Ny varme, som ligger på deres hjemmeside. Her kan du se om du bor i et af de områder, hvor fjernvarme er tilgængelig. Gør du ikke det, er der desværre ikke mulighed for at få fjernvarme. I stedet kan du undersøge de andre former for varmekilder, der findes. Varmepumper er et godt miljøvenligt alternativ til fjernvarmen.

TIP:
Energistyrelsen har lavet en hjemmeside, hvor du kan se om du kan få fjernvarme ved kun at indtaste din adresse – Besøg her

Bor du i et område der kan tilkobles fjernvarme?

Det kommer an på den opvarmningstype du har, hvordan du skal gå til omlægningen til fjernvarme. Har du for eksempel et oliefyr, så kan du anvende de samme radiatorer ved en omlægning til fjernvarme. I det tilfælde tager det ikke mere end et par dage at få dit hus tilkoblet fjernvarmen. Bruger du derimod elvarme til opvarmning, skal der installeres andre radiatorer og processen bliver både dyrere og længere. I det tilfælde vil det tage minimum en uge før fjernvarmen er tilkoblet.

Kan det betale sig for dig af skifte til fjernvarme?

Først skal du finde ud af, om du kan få fjernvarme. Det gør du, enten hos det fjernvarmeselskab, der ligger i dit lokalområde eller på Energistyrelsens hjemmeside (Ny varme). På Ny varme kan du også beregne, om det kan betale sig for dig at omlægge til fjernvarme. Kan det betale sig, så kontakter du fjernvarmeselskabet i dit område og indgår en aftale med dem om, at de kommer og tilslutter fjernvarmen.

Hvordan tilsluttes fjernvarme?

Fjernvarmeselskabet kommer og graver en rende, der løber fra den vej du bor på og hen til din bolig. I den smalle rende placerer de det, man kalder en stikledning. Stikledningen skaber forbindelse mellem hovedledningen i vejen og dit hus. Herefter skal du tage kontakt til et vvs firma. De skal fjerne din tidligere varmeenhed og installere det nye fjernvarmeanlæg. Det er en god ide af få et anlæg, hvor du selv kan bruge klimastyringen og natsænkningsfunktionen. Det er vigtigt, at du får en instruktion i, hvordan anlægget fungerer og du skal huske at få brugsanvisningen. Der er nemlig meget at holde styr på, hvis du vil udnytte anlægget optimalt: indstilling af klimastyringen og natsænkningen; vinter- og sommerdrift; indstillingen af varmtvandsbeholderen og radiatorerne. Du skal ligeledes være opmærksom på at returvandet er kølet tilstrækkeligt, når det sendes tilbage til fjernvarmeværket. Nogle steder får man en merudgift, hvis vandet er for varmt. Andre steder en bonus, hvis vandet har den rette afkølede temperatur.

Før tilkobling til fjernvarme skal du være opmærksom på følgende;

  • Tjek om det kan betale sig at skifte til fjernvarme
  • Det er lettest og billigst, hvis du allerede har brugbare radiatorer. Har du ikke radiatorer er det en noget dyrere proces
  • Der skal graves en rende fra vejen til huset
  • Man skal have styr på afkølingen af returvandet
  • Systemet skal tjekkes af en fagmand hvert år eller hvert andet år
  • Det er en god ide at få automatik på anlægget, så udnyttes varmen bedst
  • Kig på dine forbrugsvaner. Der kan spares penge, hvis du bruger mindre vand

Optimer din fjernvarme

Langt de fleste har en varmtvandsbeholder monteret, hvor brugsvand opbevares.

Har du den løsning kan du med fordel skifte til en gennemstrøms veksler, hvor du frem for en varmtvandstank får en veksler, der virker ved at lade det varme vand fra fjernvarmeværket  strømme tæt op af din brugsvand i en vekselenhed af metal.
Pladerne ligger ultra tætte og varmen overføres derfor effektivt fra fjernvarmeværkets vand til dit vand i boligen.

En veksler fylder næsten igen ting, da der ikke er behov for en buffertank. Du får dermed bare en lille enhed på væggen der tager sig af det hele.

Der skal dog lige være en cirkulationspumpe på dit rør til radiatorerne for det virker effektivt.

Hvad koster en varmeveksler til fjernvarme

De koster faktisk slet ikke ret meget, du kan få dem helt ned til 7.000 kroner ekskl. montering (regn med 3.000)

Veksleren kan spare dig op til ca. 30% i varmeforbrug, da den ganske enkelt er mere effektiv end en varmtvandsbeholder. (forvent 15 – 20% i praksis.

Spar med korrekt rørisolering

I mange boliger med kælder, er det muligt at se nærmere på rørisoleringen og vurdere om den med fordel kan udskiftes med et mere moderne og effektivt materiale (måske er strækninger slet ikke isolerede).

Rørskåle til isolering er blevet mere effektive og der er lavet bøjninger samt skåle til samlinger, så du kan få en komplet isolering af alle rør, bøjninger og samlinger så ALT er isoleret effektivt.

Har din bolig uisolerede rør, vil du kunne spare et ret voldsomt beløb pr. år på at isolere dem.

Det er naturligvis forudsat du ikke opholder dig i de rum, hvor de uisolerede rør bidrager med varme – for efter isolering, vil de blive kolde og skal have tilført varme på anden måde.

Fordelen er dog så stor, at det sagtens kan betale sig at isolere rør og montere en ekstra radiator i de rum, der bagefter bliver kolde.
Det vil give mulighed for at kontrollere varmen langt bedre og justere en bedre komfort.

Herudover bliver alle radiatorer nu også varmere og derfor vil det være lettere at styrer varmen i hele huset, så tilbageløbstemperaturen bliver bedre og du får en lavere fjernvarmeregning.

Hvad koster ekstra rørisolering

Det er ikke ret dyrt, du kan få topisolering med rockwool i til næsten igen ting kontra den besparelse du kan opnå. De bedste koster ca. 65 kroner pr. meter.

Du kan sagtens selv lave efterisolering af dine rør, alt til opgaven kan købes i ethvert byggemarked.
Vi anbefaler rørskåle fra Rockwool. De koster lidt mere, men de er også mere effektive.

Energioptimeret cirkulationspumpe

ny cirkulationspumpe besparelseHar du en cirkulationspumpe er du allerede godt kørende, men du kan spare 3 – 500 kroner om året ved at investerer i en ny og mere energieffektiv cirkulationspumpe.

Vælg en cirkulationspumpe, som har et energieffektivitetsindeks (EEI) på højst 0,20, for at sikre et lavt elforbrug.  Priserne ligger på omkring 6.000 kroner, så den er hurtigt tjent ind.

Det anbefales at skifte, hvis dit hus er fra før 1995 (og ikke har fået ny pumpe siden).

De nye pumper bruger mindre energi, da de ganske enkelt tilpasser sig forbruget og går i dvale om natten m.m.

Forvent en besparelse på omkring 900 kroner om året = betalt hjem på ca. 6 år.

Se data på din eksisterende cirkulationspumpe, så har du lettere ved at finde en der passer.

Lukkeventil, hvis du har brændeovn

Har du en brændeovn, vil det være en fordel at få monteret en ventil, der ganske enkelt lukker for fjernvarme fremløb til boligopvarmningen når returvandet bliver med meget lav temperatur.

Når du tænder op i brændeovnen vil dine radiatorventiler på alle radiatorer tæt på brændeovnen lukke helt i, men fjernvarmen vil stadigvæk buldrer ind i boligen med fuld tryk og varme.

Får du en kontraventil monteret, kan den lukke helt for fjernvarmens tilstrømning til radiatornettet i boligen, så du ikke benytter unødvendigt varmt vand mens brændeovnen luner i stuen.

Ventilen måler ganske enkelt på returvandets temperatur og lukker for fjernvarmen, hvis den bliver for lav.

Det giver automatisk også “sommerlukning” på systemet, så der kun bruges energi på brugsvandet til bad m.m.

Dit hus bliver mere værd

Sørger du for ny cirkulationspumpe og rørisolering, ja så vil energiforbruget i dit hus falde og du kan med høj sandsynlighed få et andet energimærke på din bolig. Det gør boligen mere værd og det gør den også lettere at sælge.

Du kan derfor for ganske få penge få bedre komfort i boligen (lettere styring af varmen) lavere varmeforbrug og deraf besparelser hvert år, mens ud også får en bolig, der stiger i værdi.

Spar på fjernvarmen – Hvordan?

Som nævnt ovenfor kan du lukke for fjernvarmen fra maj til september og så pare omkring 1.000.

Men du kan også montere intelligente termostater på hver radiator og styre dem fra din mobil.

Der hvor de kan spare rigtigt godt ind (ca. 15%) er ved at lave natsænkning i de rum I ikke sover i.

Her opsættes ganske enkelt en regel for hver radiator, så den f.eks. lukker ned til 16 grader fra kl. 23 til kl. 06.

Her finder man hurtigt ud af om det skal være kl.06 eller 07 der tændes, der skal jo lige varmes op, så køkkenet ikke er koldt om morgenen.