Sådan virker fjernvarme

I Danmark har 60 procent af alle boliger mulighed for at blive tilsluttet fjernvarme. Det er sammen med varmepumper, den opvarmningstype, der er mest miljøvenlig. Det er ikke alle de boliger, som kan tilsluttes et fjernvarmeværk, der er det. Måske ved du ikke, om du bor i et hus, der kan tilsluttes fjernvarme. Måske ved du, at dit hus kan tilsluttes, men vil gerne undersøge, hvad det vil indebære økonomisk at skifte til fjernvarme. Eller måske vil du gerne vide mere om, hvordan du får mest ud af den fjernvarme du får. Alle tre dele kommer vi ind på i herunder.

Hvis du ikke ved om du kan få fjernvarme

Energistyrelsen har lavet et værktøj, som de kalder Ny varme, som ligger på deres hjemmeside. Her kan du se om du bor i et af de områder, hvor fjernvarme er tilgængelig. Gør du ikke det, er der desværre ikke mulighed for at få fjernvarme. I stedet kan du undersøge de andre former for varmekilder, der findes. Varmepumper er et godt miljøvenligt alternativ til fjernvarmen.

Bor du i et område der kan tilkobles fjernvarme?

Det kommer an på den opvarmningstype du har, hvordan du skal gå til omlægningen til fjernvarme. Har du for eksempel et oliefyr, så kan du anvende de samme radiatorer ved en omlægning til fjernvarme. I det tilfælde tager det ikke mere end et par dage at få dit hus tilkoblet fjernvarmen. Bruger du derimod elvarme til opvarmning, skal der installeres andre radiatorer og processen bliver både dyrere og længere. I det tilfælde vil det tage minimum en uge før fjernvarmen er tilkoblet.

Kan det betale sig for dig af skifte til fjernvarme?

Først skal du finde ud af, om du kan få fjernvarme. Det gør du, enten hos det fjernvarmeselskab, der ligger i dit lokalområde eller på Energistyrelsens hjemmeside (Ny varme). På Ny varme kan du også beregne, om det kan betale sig for dig at omlægge til fjernvarme. Kan det betale sig, så kontakter du fjernvarmeselskabet i dit område og indgår en aftale med dem om, at de kommer og tilslutter fjernvarmen.

Hvordan tilsluttes fjernvarme?

Fjernvarmeselskabet kommer og graver en rende, der løber fra den vej du bor på og hen til din bolig. I den smalle rende placerer de det, man kalder en stikledning. Stikledningen skaber forbindelse mellem hovedledningen i vejen og dit hus. Herefter skal du tage kontakt til et vvs firma. De skal fjerne din tidligere varmeenhed og installere det nye fjernvarmeanlæg. Det er en god ide af få et anlæg, hvor du selv kan bruge klimastyringen og natsænkningsfunktionen. Det er vigtigt, at du får en instruktion i, hvordan anlægget fungerer og du skal huske at få brugsanvisningen. Der er nemlig meget at holde styr på, hvis du vil udnytte anlægget optimalt: indstilling af klimastyringen og natsænkningen; vinter- og sommerdrift; indstillingen af varmtvandsbeholderen og radiatorerne. Du skal ligeledes være opmærksom på at returvandet er kølet tilstrækkeligt, når det sendes tilbage til fjernvarmeværket. Nogle steder får man en merudgift, hvis vandet er for varmt. Andre steder en bonus, hvis vandet har den rette afkølede temperatur.

Før tilkobling til fjernvarme skal du være opmærksom på følgende;

  • Tjek om det kan betale sig at skifte til fjernvarme
  • Det er lettest og billigst, hvis du allerede har brugbare radiatorer. Har du ikke radiatorer er det en noget dyrere proces
  • Der skal graves en rende fra vejen til huset
  • Man skal have styr på afkølingen af returvandet
  • Systemet skal tjekkes af en fagmand hvert år eller hvert andet år
  • Det er en god ide at få automatik på anlægget, så udnyttes varmen bedst
  • Kig på dine forbrugsvaner. Der kan spares penge, hvis du bruger mindre vand