Gasfyr

Gasfyr kondenserendeEt gasfyr er en opvarmningsmulighed, der er både billigere og mere miljørigtig end for eksempel et oliefyr. Her beskriver vi, hvad et gasfyr er, hvordan det fungerer og hvor ofte det skal vedligeholdes.

Hvad er et gasfyr?

Et gasfyr er grundlæggende bygget op af to dele – en brænder og en kedel. I brænderen brændes gassen af og i kedlen varmes det vand op, som skal løbe gennem radiatorerne. Da gasfyrene første gang så dagen lys, bestod de af en brænder monteret på en kedel ligesom de ældre oliefyr. Nu til dags er hele konstruktionen samlet i en kasse.

Hvordan virker et gasfyr?

Når et gasfyr anvendes til at varme et hus op, er det naturgas, der brændes af. Naturgassen ledes via et rør ind i gasfyrets brænder. Her antændes det og leverer varme til de radiatorer og gulvvarmesystemer, der findes i huset. I tillæg varmer fyret brugsvandet op, så der er varmt vand til rådighed i husets vandhaner. Naturgassens hovedbestanddel er metan. Når naturgas afbrændes er det overvejende vand og kuldioxid (CO2), der udledes. Naturgassen er et miljømæssigt bedre alternativ end et oliefyr, da naturgas udleder betragteligt mindre CO2 ved afbrænding end både afbrændingen af kul og olie.

Naturgassens lange rejse

Den naturgas man får leveret, når man har et gasfyr, kommer direkte fra gasfelterne i Nordsøen. Den løber i store rør, som via et højt tryk transporterer gassen fra gasfelterne og rundt i alle dele af Danmark. Når den skal transporteres ud til den enkelte forbruger, sker det i mindre rør, som har et lavere tryk. Det tager 5-6 dage for gassen at nå fra Nordsøen til det enkelte gasfyr.

Gasfyrets vedligeholdelse

Hvor ofte et gasfyr skal have et eftersyn kommer an på typen af gasfyr. Er det et fyr med:

Åbent forbrændingskammer:
Er det et ældre gasfyr med et åbent forbrændingskammer (fra før midten af 1990’erne), skal det have et eftersyn mindst hvert andet år efter loven. Men det er en rigtig god ide at få foretaget eftersyn oftere på ældre gasfyr. Det minimerer risikoen for uheld betragteligt.

Lukket forbrændingskammer:
Er det et gasfyr med lukket forbrændingskammer anbefales det, at det ses efter mindst hvert tredje år. Disse gasfyr blev installeret fra midten af 1990’erne.

Kondenserende gasfyr:

Drejer det sig om et kondenserende gasfyr hvor gasforbruget ligger under 3.000 m3 skal det ses efter mindst hvert andet år. Er gasforbruget højere skal det ses efter hvert år.

Under alle omstændigheder skal man selv holde et vågent øje med sit gasfyr. Der skal jævnligt fyldes vand på efter behov. De deciderede eftersyn, der skal foretages, skal betragtes som en sikkerhedsforanstaltning mod uheld.

Gasfyrets holdbarhed

Et gasfyrs holdbarhed ligger et sted mellem 10 år og 30 år. Til tider vil man dog komme ud for, at den teknologiske udvikling betyder, at et ældre gasfyr bliver for dyrt i drift. Derfor skal man regne med at udskifte gasfyret efter 10 til 15 år. Da et nyt gasfyr udnytter naturgassen meget bedre vil udgiften tjenes ind i løbet af 8 til 10 år.

Skift fra gas til en varmepumpe

Læs her om hvordan du skifter fra gas til en varmepumpe