Luft til Luft varmepumpe – Sådan virker de

Udeenhed varmepumpe anlægHvis dit hus ligger i et område, hvor det ikke er muligt at blive koblet på fjernvarme og du får varme via el, naturgas, træpiller eller olie, kan du spare energi og dermed penge ved at installere en varmepumpe. En varmepumpe findes i forskellige udgaver, som er egnede til forskellige hustyper og situationer. Læs her om luft til luft varmepumpen – hvad den især egner sig til og, hvad du skal være opmærksom på, inden du installerer den.

 

Varmepumpe som supplement i helårshuse

Når man bor i et hus uden fjernvarme er det til tider en noget dyrere varmekilde, man har til rådighed. Har du for eksempel et oliefyr eller opvarmer du huset med elvarme / naturgas, så kan du spare et betydeligt beløb, hvis du installerer en luft til luft varmepumpe, som supplement. Det koster nemlig ikke så meget at anskaffe denne type varmepumpe. I helårshuse er en luft til luft varmepumpe således et godt bidrag til at holde varmeregningen nede. Det varme vand kan den imidlertid ikke levere. (her skal du bruge en luft til vand pumpe)

Du kan med andre ord beholde din nuværende varmekilde og installere en varmepumpe til at supplere med billig varme.
På den måde slipper du for at skifte hele varmeanlægget ud og får på enlet måde billigere varme.

God i sommerhuse og som supplering

Mange har glæde af en luft til luft varmepumpe i sommerhuse, da den netop ikke kræver så stor en investering og heller ikke kræver et radiatorsystem, der er vandbåret. Både i helårshuse og i sommerhuse skal du dog lige overveje, hvordan rumfordelingen er i dit hus. Denne type varmepumpe er nemlig bedst i større sammenhængende rum. Det kan være et køkken-alrum, eller hvis stuen og køkkenet er ud i et.

De er ikke ret velegnet til opvarmning af et helt hus alene, der vil det kræve flere enheder indenfor, så der kan justeres bedre.
Der hvor luft til luft varmepumpen er særdeles anvendelig er i stuen som primær varmekilde.
Skal varmen ud i alle rum, kræver det en lille bolig hvor alle døre kan stå åben hele tiden -og i øvrigt en varmepumpe, der kører hele tiden på medium kapacitet og dermed larmer en hel del.Info luft til luft varmepumpe

Du kan sagtens få fat i en sælger, der mener hele huset nemt kan opvarmes med en enkelt varmepumpe indeenhed, og det er da også i teorien muligt, men sættes indeenheden i stuen, vil det være yderst irriterende at høre på pumpens blæser, der hamrer igennem for at få opvarmet alle rum.

Her vil det give bedre komfort med en indeenhed i stuen, der kan køre på lavt niveau, så den næsten er lydløs og en ekstra enhed i fordelergangen/ på 1 etage, der larmer lidt mere.

En ting er hvad en luft varmepumpe kan på papiret, en anden ting er at leve med den i praksis og få glæde af den billige varme uden det er irriterende med støjgener.

Luft til luft varmepumpe – Hvordan virker den?

Luft til luft varmepumpe diagramProcessen i en varmepumpe svarer til den i et køleskab. Et kølemiddel kondenserer og fordamper skiftevis og overfører på den måde energi. Til forskel fra køleskabet fører varmepumpen energien ind i huset, hvor køleskabet fører energien ud af skabet med en riste bag på.

Luft til luft varmepumpen

Ved en luft til luft-varmepumpe er det udeluften, der bruges til at danne varm luft indenfor. Man har en udedel (del der placeres udenfor) med en ventilator og en indedel (del der sidder inde i huset) med en blæser. De to dele forbindes med  rør gennem ydervæggen. Fra indedelen strømmer der varm luft ud i husets rum. Vær opmærksom på, at du skal have plads til en udedel på din grund og at udedelen kan støje.

Vedligeholdelse af pumpen

Hvis du investerer i en luft til luft varmepumpe er det vigtigt, at du vedligeholder den. Det filter, der sidder indenfor skal jævnligt ses efter for snavs og støvsuges. Det vil ofte være nødvendigt med en støvsugning mindst en gang om måneden. Det forringer varmepumpens effektivitet, hvis dens filtre er for beskidte.

Enheden udenfor skal også efterses for blade i blæseren og der bør tjekkes tryk m.m. hvert år.
Det er ikke et lovkrav – kun på store pumper.

Rørsystemet bør også trykprøves med jævne mellemrum og mængden af kølemiddel kontrollers

Svingende kvalitet

Der er desværre ikke garanti for at en luft til luft varmepumpe er i god kvalitet og fungerer uproblematisk. Nogle pumper af denne type kan, når de er indstillet på automatik, starte med at køle fremfor at varme, hvis temperaturen inden døre, kommer over et vist punkt. Det kan for eksempel være, hvis du i tillæg har en brændeovn, som du tænder op i. Når luft til luft varmepumpen starter med at køle bruger den meget strøm helt unødigt og din besparelse formindskes. For at sikre dig, at den varmepumpe du investerer i er i orden, kan du vælge en fra Panasonic eller Bosch, der er kendte for godt kvalitet.

Før du investerer i en luft til luft varmepumpe

  • Denne type varmepumpe kan ikke levere varmt vand
  • vælg en varmepumpe der er konstrueret til at klare lave temperaturer (f.eks. -21 grader)
  • Den er bedst i større sammenhængende rum
  • Du skal have plads til en udedel på din grund
  • Udedelen kan støje
  • Skal vedligeholdes jævnligt
  • Vær opmærksom på, at de eksisterende pumper er svingende i kvaliteten
  • Tjek altid din varmepumpe, så du ved den ikke slår over på køl, når en bestemt temperatur nås

Brug luft til luft til køling

En ting er at få en super effektiv luft til luft varmepumpe, der bare varmer fantastisk om vinteren – noget andet er køling om sommeren.

Lad os lige være realistiske, vi bor jo ikke lige i Spanien og det er ikke mange dage, hvor det faktisk er nødvendigt med køling og men det virker umiddelbart til at der bliver flere og flere sommerdage, hvor køling er tiltrængt. Derfor er det bare en super fed LUKSUS, at det kan lade sig gøre at tænde for varmepumpen og lige bede om 18 grader i stuen.

Fra du tænder og sætter temperaturen til 18 grader -og slår over på køling går der ikke mere end ca. 3 minutter før varmepumpen vender hele setuppet og begynder at sende kold luft ind i boligen.

Det er yderst effektivt og du kan nemt køle hele stuen ned til en behagelig temperatur.
Forvent ikke hele boligen kan nedkøles.

Du får kold luft og ikke kun luftkøling

En blæser vil give dig en chill factor, der gør du bliver afkølet, det er sådan en helt almindeligt blæser virker og det er bestemt ikke sådan en varmepumpe køler.

Den blæser ikke bare luft hurtigt rundt i boligen, så man kan blive afkøles ved at stå tæt på blæseren, nej den sender afkølet luft rundt i boligen og det betyder du får hele stuen kølet ned uden  der er behov for en vild blæser, der får det hele til at flyve rundt og støjer helt vildt.

Du får dit eget personlige kølerum og du bestemmer helt selv hvor koldt der skal være.

Det er dyrt at køle

Det er naturligvis ikke gratis at sætte en varmepumpe til at køle, men det er ofte kun få uger om året vi har behov for det  i Danmark, så det går nok lige an – men du skal være opmærksom på, at det bestemt ikke er gratis at sætte varmepumpen på køl.

En uge med køl. kan ment komme til at koste 1000 kroner.

Gode råd til din nye luft varmepumpe

Den største forskel fra elvarme eller oliefyr over til brug af en varmepumpe i dagligdagen, det er den støj blæseren inden for laver og støjen selve varmepumpen uden for laver.

Herudover naturligvis også at varmen blæses ind i boligen fra ét sted og ikke siver langsomt fra flere områder.

Sørg for lavt lydniveau inde

Om vinteren kommer varmepumpens indedel med blæsere til at køre meget hver dag og derfor er det vigtigt, at indedelen kan skrues helt ned på meget langsom blæsning og dermed meget lavt lydniveau.

Det kan være yderst generende at sidde i en stue, hvor man skal høre på en evig hvæsen fra blæserne.
Se derfor efter på varmepumpen om den har en speciel “Silent mode” og hvor langt den kommer ned i dB.

De fleste sælgere vil forkaste det som pjat, men det er ikke dem, der skal sidde og nyde et glas rødvin med en hårtørre spændt op på væggen med fuld skrue.

Det er fint hvis den kan gå under 25 dB.

Lydniveauet ude kan genere naboerne

Bor I meget tæt på naboerne, så kan udeenhedens larm godt genere, når den skal arbejde hårdt en kold vinter eller en meget var sommer.

Der er regler for hvor meget du må larme og varmepumperne overstiger meget nemt de dB – eller har en meget dyb brummen, der kan høres helt ind hos naboerne med lukkede vinduer.

Det er derfor vigtigt, at du tænker på din nabo før montering og placerer udeenheden, så den genere dem mindst.

Lyddæmpere kan snart købet i Danmark (ikke som dette skrives i 2022) men kan nedsætte ydelsen kraftigt alt efter hvilken type du vælger – dog kan det blive en nødvendighed for at overholde loven, og ikke have en sur nabo.

Ekstra isolering ved montering

Det er lidt spøjst men langt de fleste varmepumper har ikke isoleret stykket fra rørføringen og ind til pumpen, der er et stykke på ca. 5 cm som er helt frit ude i naturen.

Her kan der ofte tilkøbes specialstøbte  isolerings kapsler som ekstraudstyr, men du kan nu nemt lave noget ud af en stump rørisolering, der bliver lige så godt.

Det samme gælder ved indeenheden, der er også en hel del uisoleret rørføring som bør efterisoleres.

Varmepumpe Tilbud

Varmepumpe luft til luft tilbudI overvejer en luft til luft varmepumpe til boligen.

Måske har I allerede en ide om hvilket mærke den skal være af og hvilken type, men er I stadigvæk i tvivl, er der god inspiration at hente her -og information om hvordan du får et godt tilbud på det store marked.

Hvilken type varmepumpe skal vi vælge?

Der findes et meget stort udvalg af varmepumper og det kan være svært at blive klog på, hvilken type der egner sig til jeres bolig.

Derfor er det vigtigt at overveje, hvilken funktion den primært skal benyttes til.

Hvilke funktion skal varmepumpen have i boligen?

Varmepumpen blæser opvarmet luft fra sin monterede position ud i boligen og cirkulerer luften rundt, så den opblandes med den køligere luft.

Det giver store udfordringer hvis boligen ikke er velegnet til den form for luftcirkulation.

Bor I i et fleretagers hus, vil det blive en udfordring, at varme alle etager op til samme temperatur og derfor kan der med fordel vælges en varmepumpeløsning med 2 indeenheder – eller bare 2 luft til luft varmepumper.

Vælges en traditionel løsning, vil varmepumpen forsøge at opvarme alle kvm og komme på overarbejde.

Det kan give ekstra varme i lokalet med pumpen og det er ikke behageligt -og meget høj støj fra blæserne.

Det vil være en fordel med åbne døre i hjemmet og dem der lukkes, skal gerne have mulighed for luftcirkulation via sprække under døren.

Husk at se på kapaciteten, før I vælger, så I får en varmepumpe, der er beregnet til de antal kvadratmeter boligen har – eller dem, hvor den skal være primær varmekilde i.

Varme eller køling

Før I vælger model er det vigtigt at bemærke, at der er stor forskel på hvor gode de forskellige varmepumper er til henholdsvis køling og opvarmning.

Skal den primært benyttes til opvarmning, så sørg for at tjekke værdierne, så I får en pumpe der bruger mindst muligt energi ved opvarmning.

Typisk opgives værdier for både køling og varme med en SCOP værdi.

SCOP værdien angiver et gennemsnit af energiforbrug over året og værdien skal være så høj som muligt.

De bedste ligger på omkring 5,0 og de dårligste omkring 3,50

Indhentning af tilbud på varmepumpe

Efter solcelle kapløbet stilnede hen fra  ca. 10  år siden, har en meget stor del af de tidligere forhandlere kastet sig over salg af varmepumper.

Der er derfor enormt mange firmaer at vælge mellem på det marked i dag – det har heldigvis fået priserne helt i bund, men der er stadigvæk en smart mulighed for at få dem ekstra ned.

Benyt 3 tilbud – og spar

Flere hjemmesider har lavet en løsning, hvor det er muligt at anmode om 3 tilbud på en varmepumpe og på den måde spare tid.

Det er en rigtig fornuftig måde at indhente tilbud på, da leverandørerne er klar over de er i konkurrence med 2 andre på prisen.

Det betyder man ofte kan få et ekstra godt tilbud, som ikke ligger på deres hjemmesider normalt.

Hos Enrgi.dk anbefaler vi at benytte Tjenestetorvet.dk da vi ved de tilbud de finder holder prisen og ikke bliver justeret når man først har sagt ja.

Husk at skriv om varmepumpen skal være inkl. montering.

Besøg eventuelt tjenestetorvet og anmod om 3 uforpligtende tilbud her

Tips til montering af en varmepumpe

Her får du en gennemgang af en simpel og meget typisk installation af en luft til luft varmepumpe i en Dansk bolig.
Ganske enkelt for at give dig inspiration og tips. Før du selv går i gang

Årsagen til valg af varmepumpe

Varmepumpen vi installerer i dette blogindlæg er en af de helt billige, som blev leveret sammen med en luft til vand varmepumpe til en lidt anden pris.
Pumpen vi sætter op er med andre ord ”gratis” og derfor også valgt som supplement til fjernvarme i en fleretagers bolig med en tilbygning uden radiator.

Energirapporten for boligen forslår etablering af radiator i tilbygningen (En fin glas tilbygning på ca. 20 m²).

Det ville sådan set heller ikke være den store udfordring, men nu fik vi en gratis luft til luft varmepumpe smidt i hovedet og derfor blev det så den løsning.

Det er med andre ord en lille tilbygning på 20 m², som har fået en varmepumpe frem for en traditionel radiator.

Der er fordele og ulemper, men når varmepumpen er gratis er fordelene ret åbenlyse.

Varmepumpen

Varmepumpen er en af de helt billige på markedet, den bliver nærmest ikke billigere, men den har helt fine data og kan sagtens kæmpe med de store kendte mærker mht. SCOP værdier.
Forskellen på den helt billige pumpe og de dyre fra f.eks. Panasonic er bl.a. støjen fra indeenheden, som er ret irriterende i det lange løb. (Læs: vælg for hulen en der kan køre lydsvagt)

Design og støj er de primære forskelle på pumperne i dag og ja prisen. De helt billige er knap så pæne, larmer lidt mere og har lidt minder smarte funktioner. (Materialekvaliteten er naturligvis også lidt forskellig)

Men prisen er også over det dobbelte for en flagship model fra Panasonic.

Montering af varmepumpen

Mig der skriver (jonas) er ikke ligefrem håndværker uddannet inden for VVS og derfor allierede jeg mig med min ven Paw, der har opsat flere hundrede varmepumper fra diverse mærker.

Han stod for monteringen inde og  jeg sørgede for el-tilslutning, afløb til vand og stabilt grundlag for unde delen.

Der blev brugt gummibeslag til montering på fliser og den medfølgende ledning til montering af el.
Afløb blev forlænget ud i haven.

Støjen fra ude enheden er ganske svag og bemærkes nærmest ikke, det er imponerende nu det er en af markedets billigste modeller.

Inde i boligen blev varmepumpen hængt i tilbygningen, hvor der er helt åben til stuk.

Her blev der brugt isolerede rør, som blev lagt ind i en yderligere isoleret ”rørskjuler” vi selv byggede til formålet.

Med andre ord, der blev isoleret godt.

Test af varmepumpen

En varmepumpe installation bør efterprøves på to måder før den tages i brug.

Vakuum og tryk bør efterprøves.

Så er du sikker på installationen ikke giver problemer og alle samlinger er tætte.

En professionel vil altid lave de to tests.

Paw der hjalp mig testede samlingerne og det så helt fint ud.

Vi testede derefter varmepumpens effektivitet mht. varme og den kunne klare over 55 grader – super flot

Komfort og brug

Dagene efter monteringen blev pumpen naturligvis brugt flittigt.

Her er der tale om en af de billigste på markedet og derfor må man antage de lidt dyrere har samme funktioner som et minimum.

En af de mere smarte funktioner er styring af blæserne, her kan man selv vælge om der skal blæses til højre, midt for eller til venstre, ja eller over det hele.

Det samme gælder vinklingen, her kan an også vælge om der skal blæses helt ned, helt op eller kun lige ud.

Det giver gode muligheder for at justerer komforten, hvis f.eks. spisebordet står tæt på pumpen – så kan man styre retningen på indblæsningen, så ingen kommer til at side direkte i luftstrømmen.

I dag benyttes pumpen primært til at booste temperaturen i stuen (f.eks. når man kommer ind og syens det er koldt) og til komfort opvarmning i udbygningen – ja og køling få dage om året.

Støjen er stadigvæk generende, så jeg kan kun anbefale, at du går efter en model, der har meget lav støj på indeenhenden.