Luft til Luft varmepumpe – Sådan virker de

Udeenhed varmepumpe anlægHvis dit hus ligger i et område, hvor det ikke er muligt at blive koblet på fjernvarme og du får varme via el, naturgas eller olie, kan du spare energi og dermed penge ved at installere en varmepumpe. En varmepumpe findes i forskellige udgaver, som er egnede til forskellige hustyper og situationer. Læs her om luft til luft-varmepumpen – hvad den især egner sig til og, hvad du skal være opmærksom på, inden du installerer den.

 

Varmepumpe som supplement i helårshuse

Når man bor i et hus uden fjernvarme er det til tider en noget dyrere varmekilde, man har til rådighed. Har du for eksempel et oliefyr eller opvarmer huset med elvarme eller naturgas, så kan du spare et betydeligt beløb, hvis du installerer en luft til luft-varmepumpe, som supplement til olie, gas eller el. Det koster nemlig ikke så meget at anskaffe denne type varmepumpe. I helårshuse er en luft til luft-varmepumpe således et godt bidrag til at holde varmeregningen nede. Det varme vand kan den imidlertid ikke levere. (her skal du bruge en luft til vand pumpe)

God i sommerhuse og som supplering

Mange har glæde af en luft til luft-varmepumpe i sommerhuse, da den netop ikke kræver så stor en investering og heller ikke kræver et radiatorsystem, der er vandbåret. Både i helårshuse og i sommerhuse skal du dog lige overveje, hvordan rumfordelingen er i dit hus. Denne type varmepumpe er nemlig bedst i større sammenhængende rum. Det kan være et køkken-alrum, eller hvis stuen og køkkenet er ud i et.

De er ikke ret velegnet til opvarmning af et helt hus alene, der vil det kræve flere enheder indenfor, så der kan justeres bedre.
Der hvor luft til luft varmepumpen er særdeles anvendelig er i stuen som primær varmekilde.
Skal varmen ud i alle rum, kræver det en lille bolig hvor alle døre kan stå åben hele tiden -og i øvrigt en varmepumpe, der kører hele tiden på medium kapacitet og dermed larmer en hel del.Info luft til luft varmepumpe

Du kan sagtens få fat i en sælger, der mener hele huset nemt kan opvarmes med en enkelt varmepumpe indeenhed, og det er da også i teorien muligt, men sættes indeenheden i stuen, vil det være yderst irriterende at høre på pumpens blæser, der hamrer igennem for at få opvarmet alle rum.

Her vil det give bedre komfort med en indeenhed i stuen, der kan køre på lavt niveau, så den næsten er lydløs og en ekstra enhed i fordelergangen/ på 1 etage, der larmer lidt mere.

En ting er hvad en luft varmepumpe kan på papiret, en anden ting er at leve med den i praksis og få glæde af den billige varme uden det er irriterende med støjgener.

Få 3 helt uforpligtende tilbud på varmepumpeløsninger med luft til luft, fra 3 forskellige firmaer helt gratis – Klik og udfyld

Luft til luft varmepumpe – Hvordan virker det?

Luft til luft varmepumpe diagramIdeen med en varmepumpe er at udnytte den energi, der er i husets omgivelser – jord eller luft – og overføre dem til det opvarmningssystem dit hus har. Pumpen tager den varme, der er i jord eller udeluft og fører den over i husets radiatorer eller eventuelt gulvvarme. Alternativt blæses den varme luft direkte ind i huset. Processen i en varmepumpe svarer til den i et køleskab. Et kølemiddel kondenserer og fordamper skiftevis og overfører på den måde energi. Til forskel fra køleskabet fører varmepumpen energien ind i huset, hvor køleskabet fører energien ud af skabet.
Læs den mere nørdede tekniske forklaring her

Luft til luft varmepumpen

Ved en luft til luft-varmepumpe er det udeluften, der bruges til at danne varm luft indenfor. Man har en udedel (del der placeres udenfor) med en ventilator og en indedel (del der sidder inde i huset) med en blæser. De to dele forbindes med et rør gennem ydervæggen. Fra indedelen strømmer der varm luft ud i husets rum. Vær opmærksom på, at du skal have plads til en udedel på din grund og at udedelen kan støje.

Vedligeholdelse af pumpen

Hvis du investerer i en luft til luft varmepumpe er vigtigt, at du vedligeholder den. Det filter, der sidder indenfor skal jævnligt ses efter for snavs og støvsuges. Det vil ofte være nødvendigt med en støvsugning mindst en gang om måneden. Det forringer varmepumpens effektivitet, hvis dens filtre er for beskidte.

Enheden udenfor skal også efterses for blade i blæseren og der bør tjekkes tryk m.m. hvert år.
Det er ikke et lovkrav – kun på store pumper.

Svingende kvalitet

Der er desværre ikke garanti for at en luft til luft-varmepumpe er i god kvalitet og fungerer uproblematisk. Nogle pumper af denne type kan, når de er indstillet på automatik, starte med at køle fremfor at varme, hvis temperaturen inden døre, kommer over et vist punkt. Det kan for eksempel være, hvis du i tillæg har en brændeovn, som du tænder op i. Når luft til luft varmepumpen starter med at køle bruger den meget strøm helt unødigt og din besparelse formindskes. For at sikre dig, at den varmepumpe du investerer i er i orden, kan du vælge en fra Panasonic eller Bosch, der er kendte for godt kvalitet.

Før du investerer i en luft til luft varmepumpe

  • Denne type varmepumpe kan ikke levere varmt vand
  • vælg en varmepumpe der er konstrueret til at klare lave temperaturer (f.eks. -21 grader)
  • Den er bedst i større sammenhængende rum
  • Du skal have plads til en udedel på din grund
  • Udedelen kan støje
  • Skal vedligeholdes jævnligt
  • Vær opmærksom på, at de eksisterende pumper er svingende i kvaliteten
  • Tjek altid din varmepumpe, så du ved den ikke slår over på køl, når en bestemt temperatur nå

Få gode tips til indhentning af tilbud på luft varmepumpe her

Gode råd til din nye luft varmepumpe

Den største forskel fra elvarme eller oliefyr over til brug af en varmepumpe i dagligdagen, det er den støj blæseren inden for laver og støjet selve varmepumpen uden for laver.

Herudover naturligvis også at varmen blæses ind i boligen og ikke siver langsomt.

Sørg for lavt lydniveau inde

Om vinteren kommer varmepumpens indedel med blæsere til at køre meget hver dag og derfor er det vigtigt, at indedelen kan skrues helt ned på meget langsom blæsning og dermed meget lavt lydniveau.

Det kan være yderst generende at sidde i en stue, hvor man skal høre på en evig hvæsen fra blæserne.
Se derfor efter på varmepumpen om den har en speciel “Silent mode” og hvor langt den kommer ned i dB.

De fleste sælgere vil forkaste det som pjat, men det er ikke dem, der skal sidde og nyde et glas rødvin med en hårtørre spændt op på væggen med fuld skrue.

Det er fint hvis den kan gå under 25 dB.

Lydniveauet ude kan genere naboerne

Bor i meget tæt på naboerne, så kan udeenheden godt larme, når den skal arbejde hårdt en kold vinter eller en meget var sommer.

Der er regler for hvor meget du må larme og varmepumperne overstiger meget nemt de dB – eller har en meget dyb brummen, der kan høres helt ind ho naboerne med lukkede vinduer.

Det er derfor vigtigt, at du tænker på din nabo før montering og placerer udeenheden, så den genere dem mindst.

Lyddæmpere kan snart købet i Danmark (ikke som dette skrives i 2022) men kan nedsætte ydelsen kraftigt alt efter hvilken type du vælger – dog kan det blive en nødvendighed for at overholde loven, og ikke have en sur nabo.

Ekstra isolering ved montering

Det er lidt spøjst men langt de fleste varmepumper har ikke isoleret stykket fra rørføringen og ind til pumpen, der er et stykke på ca. 5 cm som er helt frit ude i naturen.

Her kan der ofte tilkøbes specialstøbte  isolerings kapsler som ekstraudstyr, men du kan  nu nemt lave noget ud af en stump rørisolering, der bliver lige så godt.

Det samme gælder ved indeenheden, der er også en hel del uisoleret rørføring som bør efterisoleres.