Luft til Luft varmepumpe – Sådan virker de

Udeenhed varmepumpe anlægHvis dit hus ligger i et område, hvor det ikke er muligt at blive koblet på fjernvarme og du får varme via el, naturgas eller olie, kan du spare energi og dermed penge ved at installere en varmepumpe. En varmepumpe findes i forskellige udgaver, som er egnede til forskellige hustyper og situationer. Læs her om luft til luft-varmepumpen – hvad den især egner sig til og, hvad du skal være opmærksom på, inden du installerer den.

BEMÆRK:
Energitilskuddet til “luft til luft varmepumper” forsvinder snart pga. ny lovgivning.
Overvejer du en varmepumpe, er det derfor NU du skal handle og få den købt.
Tilskuddet er over 3.000 kroner, så det er helt fjollet ikke at få det ordnet nu.

Varmepumpe som supplement i helårshuse

Når man bor i et hus uden fjernvarme er det til tider en noget dyrere varmekilde, man har til rådighed. Har du for eksempel et oliefyr eller opvarmer huset med elvarme eller naturgas, så kan du spare et betydeligt beløb, hvis du installerer en luft til luft-varmepumpe, som supplement til olie, gas eller el. Det koster nemlig ikke så meget at anskaffe denne type varmepumpe. I helårshuse er en luft til luft-varmepumpe således et godt bidrag til at holde varmeregningen nede. Det varme vand kan den imidlertid ikke levere. (her skal du bruge en luft til vand pumpe)

God i sommerhuse

Mange har glæde af en luft til luft-varmepumpe i sommerhuse, da den netop ikke kræver så stor en investering og heller ikke kræver et radiatorsystem, der er vandbåret. Både i helårshuse og i sommerhuse skal du dog lige overveje, hvordan rumfordelingen er i dit hus. Denne type varmepumpe er nemlig bedst i større sammenhængende rum. Det kan være et køkken-alrum, eller hvis stuen og køkkenet er ud i et.

Sådan virker en varmepumpe

Info luft til luft varmepumpeIdeen med en varmepumpe er at udnytte den energi, der er i husets omgivelser – jord eller luft – og overføre dem til det opvarmningssystem dit hus har. Pumpen tager den varme, der er i jord eller udeluft og fører den over i husets radiatorer eller eventuelt gulvvarme. Alternativt blæses den varme luft direkte ind i huset. Processen i en varmepumpe svarer til den i et køleskab. Et kølemiddel kondenserer og fordamper skiftevis og overfører på den måde energi. Til forskel fra køleskabet fører varmepumpen energien ind i huset, hvor køleskabet fører energien ud af skabet.

Luft til luft-varmepumpen

Ved en luft til luft-varmepumpe er det udeluften, der bruges til at danne varm luft indenfor. Man har en udedel (del der placeres udenfor) med en ventilator og en indedel (del der sidder inde i huset) med en blæser. De to dele forbindes med et rør gennem ydervæggen. Fra indedelen strømmer der varm luft ud i husets rum. Vær opmærksom på, at du skal have plads til en udedel på din grund og at udedelen kan støje.

TIP:
Få 3 helt uforpligtende tilbud på montering af ny varmepumpe
Klik her og udfyld, det er helt gratis

Vedligeholdelse af pumpen

Hvis du investerer i en luft til luft-varmepumpe er vigtigt, at du vedligeholder den. Det filter, der sidder indenfor skal jævnligt ses efter for snavs og støvsuges. Det vil ofte være nødvendigt med en støvsugning mindst en gang om måneden. Det forringer varmepumpens effektivitet, hvis dens filtre er for beskidte.

Svingende kvalitet

Der er desværre ikke garanti for at en luft til luft-varmepumpe er i god kvalitet og fungerer uproblematisk. Nogle pumper af denne type kan, når de er indstillet på automatik, starte med at køle fremfor at varme, hvis temperaturen inden døre, kommer over et vist punkt. Det kan for eksempel være, hvis du i tillæg har en brændeovn, som du tænder op i. Når luft til luft-varmepumpen starter med at køle bruger den meget strøm helt unødigt og din besparelse formindskes. For at sikre dig, at den varmepumpe du investerer i er i orden, kan du vælge en fra Panasonic eller Bosch, der er kendte for godt kvalitet.

Før du investerer i en luft til luft-varmepumpe

  • Denne type varmepumpe kan ikke levere varmt vand
  • vælg en varmepumpe der er konstrueret til at klare lave temperaturer (f.eks. -21 grader)
  • Den er bedst i større sammenhængende rum
  • Du skal have plads til en udedel på din grund
  • Udedelen kan støje
  • Skal vedligeholdes jævnligt
  • Vær opmærksom på, at de eksisterende pumper er svingende i kvaliteten
  • Tjek altid din varmepumpe, så du ved den ikke slår over på køl, når en bestemt temperatur nå

Få gode tips til indhentning af tilbud på varmepumpe her