Energimærke

I dag er en boligs isoleringsgrad og anvendte varmekilde uhyre vigtig og der er derfor krav om energimærkning af hus og andelsbolig før salg (sommerhuse og kolonihavehuse er undtaget).

Lejligheder skal også have et energimærke, men her er det hele ejendommen, som energimærkes ikke den enkelte lejlighed.

Energimærke hus

energimærke husFor at kunne sælge boligen skal du have fat i en kyndig energikonsulent, der kan lave en komplet gennemgang af boligen.

Det er et omfattende arbejde, hvor energikonsulenten skal ind og verificere hvilken type isolering, der er anvendt på loftet, skunk og andre knap så let fremkommelige områder.

Der laves ikke boringer i murene for at verificere isoleringsgraden, men der ses også nærmere på krybekælderen og andre knap så spændende områder.

Energikonsulenten skal med andre ord verificere de data du allerede kan give ham mht viden om boligens isoleringsgrad og der vil særligt blive set nærmere på nyanskaffelser siden sidste energikonsulent var forbi f.eks. efterisolering, nye vinduer, anskaffelse af varmepumpe etc.

Energirapport

Energikonsulenten sammenfatter alle oplysninger i en samlet energirapport, hvor boligens tilstand beskrives og hvor der angives hvilke muligheder, der er for energioptimering og hvad prisen for hvert enkelte område ca. vil være.

Der kan f.eks. beskrives, at der er meget gamle vinduer og udskiftning til 3 lags energiglas vil koste ca. 80.000 og have en tilbagebetalingstid på 20 år.

Med rapporten i hånden kan en interesseret køber meget nemt få overblik over, hvilke områder der billigst kan optimeres og hvad det ca. vil koste.

Energimærkning pris

Prisen for et konsulentbesøg afhænger af flere faktorer og er på flere områder lovreguleret, så priserne er forholdsvis ens over hele landet.

Prisen ligger på ca. 5.000,-

Du kan indhente 3 forskellige tilbud på energimærkning og typisk få den bedste pris overhovedet.
Når du bruger en tilbudsservice, så ved tilbudsgiverne, at de er i konkurrence og derfor sætter de prisen lidt lavere på de opgaver, der er tættest på – det er kun til din fordel.

Energimærke skalaen

Skalaen går i torien fra A – G

Men i Praksis er der 3 slags A

A 2020
A 2015
A 2010

Ganske enkelt fordi, der er lavet opjusterede regler for at opnå A mærkning med 5 års mellemrum.

Hvad er en energimærkning – hvad omfatter den?

Energimærkning af huse er en vurdering af bygningers energieffektivitet og miljømæssige påvirkning. Energimærkningen giver en indikation af, hvor godt et hus klarer sig med hensyn til energiforbrug og bidrag til klimaforandringer.

Når et hus energimærkes, gennemgås flere faktorer og parametre, der påvirker energiforbruget. Disse kan omfatte:

  1. Isolering: Vurdering af husets isoleringsevne, herunder loft, vægge, gulve og vinduer. Jo bedre isolering, desto mindre energi kræves til opvarmning eller køling af huset.
  2. Opvarmning og ventilation: Evaluering af opvarmningssystemet, f.eks. kedler, varmepumper eller solpaneler, og vurdering af effektiviteten af systemet. Ventilationsmetoder, herunder naturlig ventilation eller mekaniske systemer, kan også indgå i vurderingen.
  3. Varmtvandsproduktion: Bedømmelse af effektiviteten af varmtvandsproduktionssystemet, f.eks. en centralvarme- eller elopvarmet vandvarmer.
  4. Energikilder: Identifikation af energikilder, f.eks. elektricitet, gas, olie eller vedvarende energikilder, som bruges til at opvarme huset og producere varmt vand.
  5. Energiforbrug og CO2-udledning: Beregning af det årlige energiforbrug og de tilknyttede CO2-udledninger fra huset baseret på dets egenskaber og brugsmønstre.

Energimærket tildeles normalt på en skala fra A til G, hvor A angiver det mest energieffektive hus med lavt energiforbrug og mindst mulig miljøpåvirkning, mens G angiver et mindre energieffektivt hus med højt energiforbrug og større miljøpåvirkning.

Formålet med energimærkning er at give ejere og købere af huse en klar indikation af husets energieffektivitet, så de kan træffe informerede valg om energiforbrug, omkostninger og bæredygtighed. Energimærkningen er også en del af regeringers bestræbelser på at fremme energibesparelser og reducere CO2-udledninger for at imødegå klimaforandringerne