Støv i hjemmet

I en almindelig bolig med en helt almindelig familie, vil der sjældent være direkte gener forbundet med ophobning af snavs og fint støv.

Har en af beboerne luftvejs udfordringer, kan støv og særligt det fine af slagsen give gener i hverdagen.

Vi ser på her på områder, som ofte overses.

Elradiator og almindelig radiator – Fyldte med støv

støv og indeklimaRadiatorer har baffler, der har til formål at videregive varmen til luften og det sker ved hjælp af naturlig opstrøm i radiatoren når luften opvarmes.
Det betyder en radiator hele står og suger luft ind i bunden varmer det op og lader det strømme ud for oven.

Den luftstrøm medfører at særligt fint støv kommer med in i radiatoren og rigtigt meget bliver siddende derinde.

Åbnes et vindues tæt på radiatoren, kan vinden få støvet til at blæse ud i lokalet igen, her får man bare en koncentreret omgang af gammelt støv, der måske har oparbejdet sig over uger.

Elradiatorerne kan ofte afmonteres og tages med udenfor, her kan de blæses med trykluft, så de bliver helt rene.

De fastmonterede radiatorer kan med støvsuger og støvkost renses – her bør I dog forvente meget støv i luften.

Ventilationsanlæg

Flere har et genanvendelses ventilationsanlæg monteret, der genanvender varmen i luften, før den pustes ud og skiftes.
Her er der naturligvis et filtersystem, der sørger for at rense luften inden den blæses ind, men ikke før den suges ud.

Det betyder at udsugningsventiler og rør med tiden vil bliver beklædt med et tykt lagt støv (Ofte med svampe i)

Så længe anlægget er tændt og der er sug, vil der ikke som sådan være problemer med alt støvet på udsugningssiden, men her kan et vindpust f.eks. ved kraftig storm få luften til at gå retur og puste støvet ud i boligen.

Slukkes anlægget vil støvet kunne gå retur i boligen og det gælder også afgasning fra skimmelsvampe i støvet.

Rens ventilationen og genveks

Sørg for at hold ventilationsanlægget pinligt rent.
Skift filtre ofte og hold udsugningsventilerne rene.

Kanalerne er straks svære at rense, da der kan være monteret fugtfølere ved hver udsugning og andet elektronik. Det vil derfor ikke være en god ide, at banke en børste ind i kanalerne uden at have styr på, hvad der faktisk er i dem.

Her vil en fleksibel trykluftsslange med et plast kloakspulehoved påmonteret være bedre.

Det kræver en kraftig stor kompressor, så der kommer rigtig tryk på og der blæses kraftigt ud af de små huller i rensehovedet.

Sådan renser du ventilationsrør

Sæt skumgummie propper i alle udsugnings kanalernes åbninger (der hvor ventilerne sidder) og tænd ventilationsanlægget på fuld styrke.

Luk nu op får en enkelt kanal ved at tage skumgummieproppen ud.

Nu skulle alt udsugningens kraft gerne være koncentreret i en kanal, så der er et kraftigt sug.

Put nu trykluftsslangen ind i den åbne kanal og skub den helt ud til åbningen i den anden ende af huset.

Lader du trykluften være tændt, kan den måske selv kravle (puste sig) derud.

Når trykluftshovedet, der blæser kraftig er helt ude ved åbningen, så træk langsomt retur, mens du drejer slangen så hovedet roterer rundt i kanalen og puster støvet løst.

Støvet vil blive suget ud af anlægget, hvis du sørger for det kan skabet tryk.

Det kan være nødvendigt at at lave renselemme lige før selve anlægget, så der kan lukkes helt for anlægget og skabes nok tryk.

Renselemme koster ikke ret meget i f.eks. Sanistaal (30 – 40 kroner for en lille på Ø3

Du kan lave hullerne med et kopbor.

Når alle kanaler re blevet rene, skal varmeveksler og anlæg naturligvis også have en tur med trykluften.

Rens luft til luft varmepumpe

Har du ikke et betalt årligt eftersyn, så kan det kun anbefales, at du årligt sørger for at åbne varmepumpes indeenhed og afmontere filteret.

Selv det indvendige i pumpen kan fint støvsuges med et passende mundstykke og filteret kan ofte vaskes og genbruges.

Pas på med at være for ivrig under rensningen, det skal gøres meget nænsomt, så blæsere ikke beskadiges.

Udvendigt vil der være behov for at tjekke om alle lameller er fri for spindelvæv og snavs, blade og andet.

Rens med fordel ved at bruge kraftig trykluft.

Husk at tjekke propellen kan dreje efter rens.

Stationær Computer – En støvbombe

beskidt pcEn gammel computer med stort Tower vil meget ofte være fyldt med fint støv, der er suges ind i den over de sidste mange år.

Den kan nemt adskilles og støvsuges nænsomt, naturligvis mens den er slukket.

Bemærk også at strømforsyningen, som er en lukket kasse, faktisk er den som indeholder mest støv, den skal do skilles ad og naturligvis mens stikket er taget ud af stikkontakten.

Ud over at få støvet væk, nedsættes også brandfare og hastigheden på computeren kan faktisk blive højere, da varmen lettere kan komme væk.

Høje gulvlamper og støvet

Gulvlamper, der er formet som et rør med pærer inden i, kan ofte virke som en radiator, hvor luften suges ind i bunden og frigives varm i toppen.

Det betyder også at støv suges med ind i bunden go ofte bliver meget af det inde i lampen.

Husk at støvsug med jævne mellemrum.

Vandrette flader og støvsugning

Når du støvsuger, vil mikro partikler blive blæst ud i boligen, alle dem som filtreringen ikke opfanger om dem som allerede ligger rundt i boligen.

De hvirvles op og flyttes af luften.

Det kan derfor være en god ide, at sørge for kraftig ventilation under støvsugningen vhja, åbne vinduer og døre.

Når der er støvsuget bør der ventes omkring 1 time før vandrette overflader aftørres for støv.

Er der allergikere i boligen, så sørg for at bruge olieklude og mikrofiberklude, så støves bedste muligt opsamles.

Gulvtæpper er støvbomber

Du kan støvsuge nok så flittigt, men du kommer aldrig i bund, hvis der er gulvtæpper.

Tæppernes lurv er designet så de nemt gemmer på støv dybt i lurven og det kommer ikke op ved at støvsuge.

Her er en mulighed at damprense tæpperne med den meget varme damp, der dræber alt.

Desværre ødelægger dampen og varmen også gulvtæpperne, så de bliver grimme hurtigt.

En mulighed er at tilføje en desinficerende væske til vandet i damprenseren og lave selve rensen hurtigere, så gulvtæpperne ikke udsættes for kraftig varme i samme grad.

Her vil det være nødvendigt med kraftig udluftning og brug af maske.

I praksis skydes desinficerende damp dybt ned i lurven og dræber alle mider etc. uden tæpperne tager skade – Men det kræver at selve mundstykket køres hurtigt hen over tæpperne, så de ikke udstættes for den kraftige varme mere end ganske få millisekunder.