Skrotpræmie brændeovn 2019

Skrotpræmie og tilskud brændeovnBemærk:
Du kan efter 2021 ikke få skrotpræmie, ordningen er udfaset.

Hvis man har en gammel brændeovn, som er produceret før 1995, er det nu igen muligt at få et tilskud til skrotning, hvis skrotningen sker her i 2019 eller 2020. Årsagen er, at der findes i omegnen af 200.000 gamle og utidssvarende brændeovne og pejseindsatser, der er en belastning for miljøet og danskernes sundhed.

Skrotordning genindføres

Der har tidligere været en skrotordning for pejseindsatse og brændeovne. Det var i 2015 og 2016. Her fra februar 2019 og frem til udgangen af 2020 genindføres den med enkelte ændringer. Skrotordningen retter sig mod pejseindsatse og brændeovne, der er produceret i 1994 eller tidligere. Miljøstyrelsen mener, at 200.000 brændeovne i danske boliger er at finde i denne kategori.

Hvad menes der med skrotning?

Når man taler om at skrotte en pejseindsats eller en brændeovn betyder det:

  • Ved pejs: At pejseindsatsen skal tages ud og hullet efter røgrøret skal mures til. Eller at der tilsluttes en ny pejseindsats
  • Ved brændeovn: At brændeovnen frakobles røgrøret. Eller at der tilsluttes en ny brændeovn eller pille-brændeovn

Skrotpræmiens størrelse

Ved at skrotte en pejseindsats eller en brændeovn kan man få 2.215 kroner i tilskud. De 215 kroner skal dog betales til skorstensfejeren, når han bekræfter skrotningen. Det vil sige, at man reelt får 2.000 kroner skattefrit for at vinke farvel til sin gamle pejseindsats eller brændeovn.

Hvem kan få tilskud?

I 2019 er der afsat hele 30 mio. kr. til skrotningsordningen og i 2020 er det afsatte beløb 16 mio. kr. Det vil sige, at der kan skrottes næsten 21.000 udtjente og uhensigtsmæssige brændeovne. For at få del i pengene gælder det om at melde sig så hurtigt som muligt, da pengene uddeles efter det såkaldte ”først til mølle”-princip. Men der er visse betingelser, der skal opfyldes for at få tilskud til skrotningen af sin brændeovn eller pejseindsats:

  • Den pågældende pejseindsats eller brændeovn skal være produceret før 1995 og d. 1-12-2018 skulle den være lovligt tilsluttet skorstenen
  • Man kan kun modtage et tilskud per adresse samt et tilskud per person
  • Det er kun personer, der kan få et tilskud ikke foreninger eller lignende
  • Man kan få tilskud til brændeovne i sit hus, sommerhus eller ejerlejlighed
  • Man kan få tilskud, hvis man ejer en brændeovn i sin andelsbolig. Ejer andelsboligforeningen brændeovnen er det bestyrelsen, der skal godkende skrotningen (da en forening ikke kan få tilskud, er det stadig beboeren, der får tilskuddet udbetalt)
  • En lejer kan få tilskud, hvis han eller hun ejer en brændeovn, der med udlejerens accept er installeret på lejemålet.

Hvorfor skal en gammel brændeovn skrottes?

En brændeovn af ældre dato udleder mange flere af de sundhedsskadelige partikler end en nyere brændeovn. Miljøstyrelsen peger på, at en brændeovn fra før 2005 udleder tre til fem gange flere partikler end en ny brændeovn. I 2015 kom der for første gang et lovkrav om partikeludledning. En ny brændeovn må nu ikke udlede mere end fem gram partikler per kilo brænde. 70 procent af den partikeludledning vi har i Danmark kommer fra brændefyring og forureningen fra brændeovnene er skyld i tusinder af årlige tilfælde af bronkitis og astma.

Hvordan ved man hvilket år en brændeovn er fra?

Det er ikke altid nemt at finde produktionsåret for en brændeovn. Ofte eksisterer kvitteringen ikke længere og man har måske overtaget brændeovnen via et huskøb. Det man kan gøre er at spørge enten en skorstensfejer eller eventuelt en brændeovnsforhandler. De har nemlig fået tilsendt lister med modelnumre eller -navne samt billeder af brændeovne, der er produceret før 1995.

Hvordan søges tilskuddet?

For at søge om tilskuddet til skrotning af pejseindsats eller brændeovn går man ind og opretter en ansøgning på hjemmesiden: tilskudsportal.mst.dk . Når man ansøger skal man have fat i den lokale skorstensfejer, som skal tage billeder af, at ildstedet er muret til, at brændeovnen er væk eller at der er tilsluttet en ny brændeovn.