Tagisolering

tagisoleringIsolering af et tag kan udføres på flere forskellige måder, afhængigt af tagets konstruktion og den ønskede isoleringsydelse. Her er nogle af de mest almindelige metoder til tagisolering:

 1. Loftsisolering:
  Metoden anvendes ofte på skrå tagkonstruktioner og involverer montering af isoleringsmateriale på loftsgulvet mellem tagbjælkerne. Det vil forhindrer varme fra at trænge ind i beboede områder om sommeren og begrænser varmetab om vinteren. Isoleringen kan være i form af ruller, batts eller isoleringsplader, såsom mineraluld eller polystyrenskum.
 2. Koldtagisolering:
  Koldtagisolering bruges normalt på flade tage eller tagterrasser, hvor isoleringsmaterialet placeres over / ovenpåtagdækningsmaterialet. Typiske materialer inkluderer ekstruderet polystyrenskum (XPS), polyurethanskum (PUR) eller mineraluldplader. Det skaber et isolerende lag mellem tagdækningsmaterialet og det beboede område for at forhindre varmetab.
 3. Varmtagisolering:
  Varmtagisolering er primært relevant for flade tage og omfatter montering af isoleringsmateriale under tagdækningsmaterialet. Typiske materialer inkluderet er mineraluldplader eller skumisolering. Denne metode hjælper med at forhindre varme fra at trænge ind i bygningen og opretholder en mere konstant indendørstemperatur.
 4. Tagrumisolering:
  Hvis tagrummet skal bruges som et beboet rum, kan isoleringen udføres i selve tagrummet. Det indebærer normalt isolering af tagbjælkerne eller installation af isoleringsmateriale mellem bjælkerne for at opretholde et behageligt indeklima.

Nyt tag – Mulighed for bedre isolering

Ved montering af helt nyt tag, opstår der også mulighed for at lave helt ny isolering efter dagens standarder.

Her vil der blive anvendt langt mere isolering og udluftning vil også blive højere, så der både lave bedre isolerings-evne mod boligrummet og bedre udluftning på tagsiden, så tagkonstruktionen får et sundere klima.

Et nyt tag vil som udgangspunks altid være mere tæt idet, der anvendes nye metoder herunder måden der lukkes af for fygesne etc.

Det vil give et langt mere tæt miljø, hvor luften dog udskiftes kontrolleret, så der ikke dannes unødvendig fugt.

Efterisolering af tag

Et eksisterende tag kan efterisoleres ved at lave et undertag med isolering.

Det er lidt omvendt kontra loftisolering, men et kan lade sig gøre.

Understrygning af taget

Er taget gammelt og måske lidt utæt, kan det understryges. Her lægges en cementblanding ind i under hver tagsten, som en slags “Fuge” altså rundt ved bunden af hver sten, så der dannes en tæt barriere mod fygesne.

Det er tidskrævende, men skal kun gøres en gang hver 15 – 20 år.

Efter understrygning er taget helt tæt og det bidrager helt naturligt til langt bedre isolering.
Det er en opgave langt de fleste selv kan klare, det er besværligt og tager tid, men det er ikke som sådan svært.