Håndværkerfradrag – er afskaffet

Håndværkerfradraget er helt afskaffet efter april 2022, de sidste fradrag  gives til 31. marts hvor arbejdet skal være udført.

Herunder kan du læse om den gamle ordning

Håndværkerfradrag 2018Fra 2018 er der udsigt til, at BoligJobordningen bliver gjort permanent. Det er resultatet af den nye finanslovsaftale. Der er stadig fokus på fradrag til håndværkere i ordningens 2018 udgave, men som noget helt nyt, er der nu også fradrag, når du skal have installeret en tyverialarm. Her kommer vi ind på, hvordan ordningen generelt virker.

BoligJobordningen gøres permanent

Der har hersket stor usikkerhed i forbindelse med BoligJobordningen. Ville den få lov at fortsætte i 2018 og i samme form? Eller ville den gennemgå store ændringer? Det gik dog over alt forventning. Med finanslovsaftalen mellem Dansk Folkeparti og regeringen bliver aftalen ikke bare videreført et år mere, den bliver ganske enkelt gjort permanent. Begrundelsen er, at regeringen ønsker at skabe en lettere hverdag for familierne i Danmark samt mindske det sorte arbejde.

Lovforslaget er dog ikke vedtaget endnu. Efter en 1. behandling d. 13/3- 2018 skal den videre til 2. og 3. behandling, hvoraf den sidste er sat til d. 26/4-2018. Det kan ifølge Skat forventes at loven får tilbagevirkende kraft. Det vil sige, at den kommer til at virke fra 1/1-2018. Derfor er det vigtigt, at du gemmer eventuelle kvitteringer fra perioden 1/1 og indtil loven træder i kraft. Gør du det, vil du kunne få fradrag, hvis du får lavet fradragsberettiget arbejde.

Servicefradrag og håndværkerfradrag

Håndværkerfradraget ændrer sig ikke fra det, det var i 2017. Der er dog en del ting, det ikke længere er muligt at få fradrag for. Til gengæld er det nu muligt at få fradrag, hvis du vil have installeret en tyverialarm.
Ordningen er stadig delt op i de to kategorier servicefradrag og håndværkerfradrag:

 • Servicefradrag dækker over et fradrag for arbejdslønnen til serviceydelser såsom havearbejde, rengøring og børnepasning. Fradraget er på 6000 kroner pr. år pr. voksen i husstanden.
 • Håndværkerfradraget dækker over et fradrag for arbejdslønnen til håndværksmæssige ydelser i forbindelse med klimatilpasning og energioptimering. Fradraget er på 12.000 kroner pr. år pr. voksen i husstanden.

Det vil sige, at det til sammen bliver muligt at trække 18.000 kroner fra pr. voksen om året. Du skal dog lige være opmærksom på, at det du kan trække fra er arbejdslønnen ikke materialer med mere.
Ved en afslibning af gulvet, er det f.eks. kun udgiften til lønnen og ikke til lakken, som er fradragsberettiget. Det er derfor vigtigt at få håndværkere til at lave en udspecificeret faktura.

Betingelser for at kunne få håndværkerfradrag

Der er visse betingelser, der skal opfyldes for, at du kan gøre brug af BoligJobordningen:

 • Du skal fylde atten år inden det år slutter, hvor arbejdet er blevet udført.
 • Du skal have en almindelig dansk skattepligt.
 • Hvis du er gift eller bor sammen med en samlever, som du har en fælles økonomi med, kan I dele fradraget. Det betyder ikke noget, om I begge har betalt. Hver af jer kan få et fradrag på 12.000 kroner i forhold til håndværksmæssige ydelser og 6000 kroner for serviceydelser. I skal begge indtaste jeres andel i hver jeres årsopgørelse – det sker ikke automatisk.
 • Hvis du har børn eller andre over atten år boende i husstanden, som også skal have et fradrag, er det nødvendigt, at de har betalt noget at udgiften til enten den i hustanden som betaler håndværkeren eller til håndværkeren selv. Det beløb der skal betales skal svare til fradraget, og det skal ske elektronisk.
 • Du skal bo i den bolig, hvor arbejdet udføres, hvis der er tale om en helårsbolig.
 • Fradraget gives kun i forbindelse med reparation og vedligeholdelse af en bolig, der er eksisterende, hvad enten det drejer sig om en fritidsbolig eller helårsbolig. Fradraget kan således ikke benyttes til nybyggeri. Anlæg af have er heller ikke fradragsberettiget. Kun almindelig vedligeholdelse i haven kan trækkes fra.
 • Fradraget til serviceydelser gælder ikke, hvis dit sommerhus lejes ud. Det er kun ejerne og ægtefællerne, der kan få fradrag, når det drejer sig om et sommerhus.
 • Fradrag på 12.000 kroner for håndværksmæssige ydelser og fradraget på 6000 kroner for serviceydelser er det højeste du kan få om året, selvom du både har et sommerhus og en helårsbolig.
 • Du skal huske, at du kun kan trække arbejdslønnen fra. Fradraget gælder ikke for materialer med mere.