Kort guide til bolighandel

Bolighandlens forløbI forbindelse med boligkøb vil det oftest være her vi skifter varmekilde og energioptimerer boligen.
Derfor vil mange af de besøgende her på Energi.dk være ved at købe bolig– og derfor en kort guide til boligkøb.

Når man skal handle med ejeboliger, kan processen inddeles i to dele. I første del fastsætter sælger og køber en pris og bliver enige om overtagelsesdato, ejerskifteforsikring mm. I anden fase handler det mere om tekniske detaljer i forhold til berigtigelse af handlen. Berigtigelsen handler om, at sælger skal have pengene for ejendommen, tinglysningen skal på plads og en refusionsopgørelse skal udarbejdes. Hvis du får en boligadvokat til at hjælpe dig, kan du herunder se, hvordan hele processen forløber.

Kort fortalt foregår en typisk bolighandel således:

 • Der indgås en købsaftale mellem sælger og køber. Den indeholder blandt andet købesummen og overtagelsesdatoen. Det er en god ide at få indføjet et advokatforbehold i aftalen.
 • Boligadvokaten modtager alle dokumenter i forbindelse med handlen fra ejendomsmægleren og tjekker dem igennem juridisk. Mangler der oplysninger indhentes disse.
 • Boligadvokaten meddeler dig sin vurdering af købsaftalen. Du får også rådgivning om tilstandsrapport, ejerskifteforsikring og eventuelle andre juridiske aspekter i relation til handlen.
 • Derefter vil advokaten godkende handlen og meddele ejendomsmægleren eventuelle betingelser, der skal opfyldes for at handlen gennemføres.
 • Nu skal der deponeres en udbetaling fra køber i sælgerens bank eller i nogle tilfælde hos ejendomsmægleren.
  Køberen skal i tillæg stille med en bankgaranti, der beviser, at resten af købesummen kan betales. Alternativt deponeres det resterende beløb på en konto i sælgerens bank. Kontoen er spærret indtil overtagelsesdagen, hvor pengene udbetales til sælger.
 • Hvis der er betingelser og forbehold i købskontrakten, der endnu ikke er på plads, ordnes de nu.
  Skødet skal nu underskrives. Det sker digitalt med NemID og, det er både køber og sælger, der skal skrive under. Herefter sendes skødet til tinglysning.
 • Tinglysningen vil ofte indeholde en retsanmærkning i forhold til de hæftelser, der er tinglyst på ejendommen. I forbindelse med en endelig tinglysning sker der en aflysning af sælgerens gæld og en tinglysning af køberens lån.
 • En ejerskifteforsikring tegnes ( hvis man ønsker det).
 • Sælger får restkøbesummen gennem købers bank.
 • En refusionsopgørelse udarbejdes – den udligner de mellemværender af økonomisk art relateret til ejendomshandlen, som der er mellem sælger og køber.
 • Når sælgerens tinglyste gæld slettes af tingbogen frigives købesummen.

Husk testamente, samejekontrakt og ægtepagt ifm. boligkøb. Læs om ægtepagt på denne hjemmeside.