Brænde og brændeovn – Kan det betale sig?

brændeovn økonomiPriserne på brænde er steget omkring 400% og fjernvarmen er også steget mange steder og mange har skiftet varmekilde til varmepumpe, / Jordvarme – ja og man kan nærmest slet ikke få træpiller mere.

Derfor står rigtigt mange med en fin brændeovn, som de rent faktisk er i tvivl om er en fordel eller en direkte udgift at bruge.

Det er slet ikke så nemt at udregne, men vi vil prøve at gøre det nemt.

Når man gør noget ”Nemt” ryger nøjagtigheden også en tur, så de tal du kan opnå ved at bruge vores metoder til beregning her, er med en hel del unøjagtighed, men dog i snit helt fine.

Hvornår bliver brændeovnen positiv i regnskabet?

Vi har brugt en hel del tid på at lave beregninger ud fra standardtal som bruges bredt i fjernvarmebranchen og som alle er enige om er retsvisende for et gennemsnitsforbrug i et standardisoleret hus.

Beregnes de tal sammen, viser det, at du skal betale mere end 350 kroner pr. kvm du opvarmer før en brændeovn kan bidrage positivt.

Her har vi allerede taget højde for de stigende fjernvarmepriser og de 400% højere brændepriser, og alt muligt andet fancy (nytteværdi i ovnen etc)

Så den nemme udgave = 350 eller mere i udgift pr. M2 om året, så kan en brændeovn i praksis bidrage.

Betaler I under 350 kroner pr. kvm om året

for opvarmning, så er en brændeovn en direkte udgift.

Lav en nøjagtig beregning

Hvad koster det at fyre i brændeovnen

En brændeovn af nyere dato kan i teorien omdanne ca.80% af brændets brændværdi til varme, men det er under meget gunstige forhold og i praksis vil du sjældent kommer over 70%.

Det er bl.a. fordi ovnen skal fyres på en helt speciel måde for at opnå den høje nytteeffekt og både brænde, opbygning af bål og selve brændeovnsinstallationen (korrekt sug i skorsten osv) skal være 100% optimeret.

Så vi tager som udgangspunkt en nytteeffekt på 70% med i beregningen.

Et standardhus på 130 kvm bruger i gennemsnit 18,1 MWh om året på opvarmning.

Beregn om det kan svare sig for jer

Nedenunder har vi lavet to eksempler på beregningen, husk vi ikke kender jeres hus og data, så vi kan ikke lave en nøjagtig beregning, men vise nemt hvordan I selv kan gøre det.

Hvor mange MWh bruger jeres hus årligt?

Find årsopgørelsen fra sidste år, hvis I bruger fjernvarme og find tallet der, divider det i den samlede pris inkl. moms og alle gebyrer / afgifter og du har jeres samlede MWh pris pr. stk.

Bruger i Luft til vand varmepumpe / jordvarme / el-varme

Her skal vi se på summasionsmåleren og omregne kWh til MWh. (1.000 kwh er 1 MWh)

Bruger I gas eller træpiller?

1 m3 GAS = 9 – 11 kWh

1 kilo træpiller = 4,9 kWh (fratræk fyrets virkningsgrad i procent under 100%)

Divider forbruget med enhedsprisen + afgifter og moms.

Bruger i f.eks. en varmepumpe, så gang antallet af MWh med jeres snitpris på el for året og hvad enhedsprisen bliver.
Husk nu alle afgifter på elprisen skal med også årligt gebyr delt ud på MWh osv.

Det er lidt lettere med gasfyret da det er en særskilt regning.

Beregnings eksempler i 2022.:

En omgang oventørret bøgetræ fra f.eks. Fyr-selv ligger i dag (16.09.22) til kr. 4.795,- for 1 rummeter.

Brændværdien i bøg er jf skov og naturstyrelsens hjemmeside på 1,75 MWh pr. rummeter.

Så vi får en brændværdi efter effekttab i brændeovnen på 1,225 MWh.

Prisen på en afbrændt MWh i brændeovnen til derfor ende med at koste os Kr. 3.914,28 for en MWh.

Andet eksempel.:

Det ultimativt billigste brænde af ASK ovntørret for et stort tårn (1,8 m3) d.16.09.22 kostede Kr. 6.099,- (pricerunners billigste)

Det giver jo så 3.388,33 kroner pr. m3 og med en brændværdi på 1,75 MWh pr rummeter er vi på i alt Kr. 1.936,19 før brændværditab

Her skal vi dog lige huske at en brændeovn ikke udnytter træet 100%, så vi skal lige trække 30% fra, så prisen bliver i nytteværdi Kr. 2.517,04 pr . MWh

Det betyder, at det intet sted i Danmark med fjernvarme kan betale sig at bruge brændeovn, så skal prisen da være steget 300% siden januar.

Medmindre du kan få dit brænde billigere end til laveste pris på pricerunner.

Købsprisen for ASK skal være under Kr. 1.700,- for 1.8 m3 for at det bidrager til varmeregningen positivt i et gennemsnitsopvarmet hus til 13.000 årligt på fjernvarme.

Beregning af fjernvarmeprisen (jan 2022 tal)

Fjernvarme prisen var i jan 2022 i gennemsnit Kr. 13.041,-
I et standardhus på 130 kvm bruges 18,1MWh pr år til opvarmning Kr. 720,41 pr. MWh

Det dyreste fjernvarmeværk i jan. 2022 opkrævede 35.840 om året for 18,1 MWK og det giver en enhedspris på 1.980,49 pr. MWh.

Hvem kan det betale sig for at bruge brændeovn?

Priskurven krydser hinanden når opvarmningen af boligens årlige pris rammer Kr. 45.557,-

Bruger I mere end det på opvarmningen alene, ja så vil brændeovnen kunne bidrage positivt.