Gasfyr

Gasfyr kondenserendeEt gasfyr er en opvarmningsmulighed, der er både billigere og mere miljørigtig end for eksempel et oliefyr. Her beskriver vi, hvad et gasfyr er, hvordan det fungerer og hvor ofte det skal vedligeholdes.

Hvad er et gasfyr?

Et gasfyr er grundlæggende bygget op af to dele – en brænder og en kedel. I brænderen brændes gassen af og i kedlen varmes det vand op, som skal løbe gennem radiatorerne. Da gasfyrene første gang så dagen lys, bestod de af en brænder monteret på en kedel ligesom de ældre oliefyr. Nu til dags er hele konstruktionen samlet i en kasse.

Hvordan virker et gasfyr?

Når et gasfyr anvendes til at varme et hus op, er det naturgas, der brændes af. Naturgassen ledes via et rør ind i gasfyrets brænder. Her antændes det og leverer varme til de radiatorer og gulvvarmesystemer, der findes i huset. I tillæg varmer fyret brugsvandet op, så der er varmt vand til rådighed i husets vandhaner. Naturgassens hovedbestanddel er metan. Når naturgas afbrændes er det overvejende vand og kuldioxid (CO2), der udledes. Naturgassen er et miljømæssigt bedre alternativ end et oliefyr, da naturgas udleder betragteligt mindre CO2 ved afbrænding end både afbrændingen af kul og olie.

TIP:
FÅ 3 tilbud på et nyt gasfyr inkl. montering – Så sikrer du dig den bedste pris – Klik her og udfyld

Der findes forskellige typer gasfyr

Der findes flere typer af gasfyr. Et med åbent forbrændingskammer og et med lukket forbrændingskammer og et der kaldes et kondenserende gasfyr.
Når man taler om et gasfyr, der har et åbent forbrændingskammer, betyder det, at gasfyret får den nødvendige luft til forbrændingen fra det rum, det er placeret i. Denne type gasfyr hører til i den ældre kategori og de er ulovlige at installere i dag.

Når er gasfyr derimod har et forbrændingskammer, der er lukket, betyder det at luften til forbrændingen af gassen kommer ind i kammeret via et særskilt rør eller alternativt et dobbeltrør, der har adgang til frisk luft. Ved et dobbeltrør trækkes den friske luft ind gennem det ene af rørene og ”røgen” kommer ud af rør nummer to.
Er der tale om et kondenserende gasfyr, betyder det, at man også udnytter den varme, der er både i den kondens, der udstødes og i vanddampen fra røggassen. Det er det mest effektive gasfyr og det mest miljøvenlige.

Naturgassens lange rejse

Den naturgas man får leveret, når man har et gasfyr, kommer direkte fra gasfelterne i Nordsøen. Den løber i store rør, som via et højt tryk transporterer gassen fra gasfelterne og rundt i alle dele af Danmark. Når den skal transporteres ud til den enkelte forbruger, sker det i mindre rør, som har et lavere tryk. Det tager 5-6 dage for gassen at nå fra Nordsøen til det enkelte gasfyr.

Gasfyrets vedligeholdelse

Hvor ofte et gasfyr skal have et eftersyn kommer an på typen af gasfyr. Er det et fyr med:

Åbent forbrændingskammer:
Er det et ældre gasfyr med et åbent forbrændingskammer (fra før midten af 1990’erne), skal det have et eftersyn mindst hvert andet år efter loven. Men det er en rigtig god ide at få foretaget eftersyn oftere på ældre gasfyr. Det minimerer risikoen for uheld betragteligt.

Lukket forbrændingskammer:
Er det et gasfyr med lukket forbrændingskammer anbefales det, at det ses efter mindst hvert tredje år. Disse gasfyr blev installeret fra midten af 1990’erne.

Kondenserende gasfyr:

Drejer det sig om et kondenserende gasfyr hvor gasforbruget ligger under 3.000 m3 skal det ses efter mindst hvert andet år. Er gasforbruget højere skal det ses efter hvert år.

Under alle omstændigheder skal man selv holde et vågent øje med sit gasfyr. Der skal jævnligt fyldes vand på efter behov. De deciderede eftersyn, der skal foretages, skal betragtes som en sikkerhedsforanstaltning mod uheld.

Gasfyrets holdbarhed

Et gasfyrs holdbarhed ligger et sted mellem 10 år og 30 år. Til tider vil man dog komme ud for, at den teknologiske udvikling betyder, at et ældre gasfyr bliver for dyrt i drift. Derfor skal man regne med at udskifte gasfyret efter 10 til 15 år. Da et nyt gasfyr udnytter naturgassen meget bedre vil udgiften tjenes ind i løbet af 8 til 10 år.