Energitilskud -og håndværkerfradrag

Læs nyeste information om energitilskud i 2021 her

I 2015 blev håndværkerfradraget genindført endda med tilbagevirkende kraft. Det betyder, at du kan få fradrag for arbejdslønnen til håndværkere, hvis arbejde falder indenfor nogle bestemte kategorier – hovedsagelig indenfor energiforbedringer. Det vil sige, at du både kan nyde godt af håndværkerfradraget og energitilskuddet, hvis du konverterer til en mere energirigtig varmekilde.Energitilskud og håndvbærkerfradrag

Hvad indebærer håndværkerfradraget?

Det fradrag som kaldes håndværkerfradraget har ændret sig i årenes løb. I 2016 og 2017 har de ydelser, man kan få dækket, fået en grøn vinkel. Nu er det kun løn til håndværkerydelser, der har at gøre med miljømæssige forbedringer, som kan trækkes fra. Det er for eksempel klimatiltag og energirenoveringer. Fradraget kan benyttes af både boligejere og lejere og gælder også for arbejde udført i sommerhuse.

Fradragets størrelse

Fradraget er todelt. Den ene del gælder håndværksmæssige ydelser og den anden serviceydelser såsom rengøring, vinduespudsning, børnepasning mm. Det fradrag man kan få til håndværkere er på 12.000 kr. pr. voksen beboer. Det vil sige, at bor i to voksne sammen og har et barn over 18 år boende, kan fradraget nå op på 36.000 kr. Fradraget til serviceydelser er på 6000 kr. pr. person. Løn til energirådgivning er ligeledes fradragsberettiget, men du skal have en rapport eller lignende, der kan fungere som dokumentation for rådgivningen.

Fradrag for konvertering til ny varmekilde

At konvertere til en ny varmekilde er for det meste en større investering. Men da det er et område, hvor det virkelig kan mærkes både samfundsmæssigt og for den enkelte husstands økonomi, er det besluttet at give fradrag både ved udskiftning og ved installering af nye og bedre varmekilder. Der kan endda i tillæg være fradrag for reparationsudgifter i visse tilfælde. De områder, som man kan få fradrag for, er:

  • Udskiftning samt reparation af varmeanlæg og gasfyrskedler
  • Arbejde på solceller og solfangere
  • Reparation samt udskiftning af fjernvarmeunits
  • Installering af varmepumper inklusiv jordvarmepumper
  • Forbedring samt installering af ventilation

Energitilskud

Regeringen har sat nogle mål for energimæssige besparelser frem mod 2020. For at hjælpe med at nå disse mål har energiselskaberne forpligtet sig til at sænke energiforbruget hos deres slutbrugere. For at gøre det giver selskaberne et tilskud til energirenovering både indenfor det private erhvervsliv, det offentlige og til private borgere. Energiselskaberne kan således ”købe” indberetningsretten til de energibesparelser, der finder sted og dermed nå de mål, der er sat for energibesparelserne.

Hvad kan du få tilskud til?

Du kan som privat forbruger få tilskud til mange forskellige tiltag indenfor energirenovering. For eksempel indenfor isolering af rør, ydervægge, tag, kældergulv og terrændæk. Du kan få tilskud, hvis du udskifter dine gamle vinduer, ruder og døre med energirigtige eksemplarer. Ventilationsanlæg med varmegenvinding og solvarme er også tilskudsberettiget. Udskiftning af varmekilder til mere energibesparende typer er ligeledes en væsentlig tilskudspost.

Tilskud til konvertering til ny varmekilde

Hvis du ønsker at konverterer til en ny varmekilde, kan du få tilskud indenfor det følgende:

  • Hvis du skifter dit kondenserende olie- eller gasfyr ud med enten fjernvarme, jordvarme eller luft-vand varmepumpe.
  • Hvis du skifter elvarme ud med luft-vand varmepumpe, jordvarme eller luft-luft varmepumpe.
  • Får opsat en varmepumpe som supplering til elvarme
  • Får opsat en luft-luft varmepumpe som supplering til dit kondenserende olie- eller gasfyr.
  • Får opsat en luft-luft varmepumpe som supplering til dit ikke-kondenserende olie-, bio eller gasfyr.

Få både fradrag og tilskud

Der er således gode muligheder for at få nytte både af håndværkerfradraget og energitilskuddet, hvis du står og skal konvertere til en ny og energirigtig varmekilde. Det gavner både miljøet og din egen pengepung, hvis du skifter din dyre og forurenende varmekilde ud med enten fjernvarme, solvarme, jordvarme mm.

Vi anbefaler Energikøb til anmeldelse af Energitilskud – Besøg dem her

Læs mere i dybden her:

SKAT om håndværkerfradrag

Energistyrelsen om energitilskud – Sparenergi.dk

Energitilskud til Erhverv – BizDanmark