Naturgasfyr

Hvordan virker et kondenserende gasfyr?
Står du og overvejer om et gasfyr kunne være noget for dig? Så læs med her, hvor gasfyrets virkning vil blive forklaret let og forståeligt. Et gasfyr er kendt for den meget effektive tilgang og funktion, og som på samme tid er en mere miljøvenlig måde at få varme på.

Kondensering

Gasfyr kondenserendeKondenseringsteknikken er en meget innovativ tilgang til at anvende naturgas og på denne måde kan man også udnytte energien ekstra ved at benytte varmen fra kondensen i udstødningen på apparatet, hvilket giver en effektivitet på 109%. Bosch har udviklet et anlæg med denne teknik, som kan give dig og miljøet en masse besparelser, både nu, men også i fremtiden. Ved brug af kondenserende gasteknik kan al energi benyttes til det fulde, og man får derfor en stor virkningsgrad på denne måde, hvorfor et gasfyr har stor ’glæde’ af at have en indbygget kondenseringsteknik i sig.

Den kondenserende gasteknik giver et frisk pust ind til fremtiden, da denne metode og gastype (naturgas), har en meget høj brændværdi og brænder med lav emission, på samme tid med, at dette naturgasressourcerne findes mange år ud i fremtiden, hvorfor dette type fyr giver en god og holdbar løsning på at få varme i sit hjem. Den ekstra varme fra kondenseringen i udstødningen og vanddampen fra røggassen udnyttes fuldt ud, til at producere ekstra energi, hvorfor denne metode giver en stor energibesparelse og er derfor blevet en god ven af miljøet.

Sådan virker gasfyret

Men hvordan virker et gasfyr så? Jo, gasfyret er bygget således op, at naturgas og luft strømmer ned i afløbet hvor der ses fremløb og returløb, som afledes ned i et kondensafløb der derved kommer ned til dine rør og giver varme. Brinten i gassen sammen med luftens ilt bliver til vanddamp, som indeholder varmeenergi – der ellers ikke bliver brugt effektivt nok i almindelige varmeanlæg, da vanddampen kommer ud af skorstenen. Allerede her, er det let af se den store forskel og lettere kunne forstå, hvorfor et gasfyr er den ideelle løsning til at få varme. Dog skal der huskes på, at skal der installeres et sådant gasfyr, så kræver det, at man har en skorsten som kan tåle fugt – grundet denne ekstra benyttelse af energien.

Høj virkningsgrad

For at sætte et gasfyr op i sammenligning med almindelige og traditionelle varmeanlæg, kan man se på selve virkningsgraden. På de almindelige varmeanlæg ses en maksimal virkningsgrad på 93%, og på det innovative gasfyr blev der målt en udnyttelses- og virkningsgrad på 109%. Disse 9% ekstra finder man forklaringen i ideen med den fulde udnyttelse af energi, ved at bruge kondensen til at få den optimale virkning. Selvom man kunne tro, at 100% ville være det fuldt optimale, så bliver denne grænse lige flyttet, da vi byder velkommen til fremtiden og dets innovative teknologi. Så hvorfor ikke udnytte den, når man kan?… Selve kondenseringsteknikken, som her er blevet beskrevet, egner sig derudover også til ældre og gamle bygninger – så frygt ej, hvis du ikke er bosat i den nyeste bygning i kvarteret. For at fremskaffe sig et sådant gasfyr med netop denne miljøvenlige og –besparende teknik, kræver det dog, at anlægsvandets returtemperatur kan bringes ned på et niveau af 57 grader celsius. Dette kan ske uden problemer med isoleringsaktiviteterne. Dette viser, hvor let tilpasselig et sådant varmeanlæg er, der er nemlig både plads til den nye fremtid, men også til de ældre bygninger – hvorfor alle kan være med, når det handler om energi- og økonomibesparelse.

Ny kondenserende teknologi sparer på gassen

Et gasfyr med kondenseringsteknologi kan derfor på mange måder spare ressourcer – ikke blot på miljøets vegne, men også på dine vegne. For eksempel kan du med ”Condens 5000 W gaskedel” fra Bosch spare så meget energi på et år, at du faktisk kan tage en jordomrejse med elbil. Ikke nok med, at denne nye teknologi kan give dig mulighed for at tage på jordomrejse, nej den kan mere end det, den formindsker omkostningerne til varmt vand og opvarmning på samme tid med at den minimerer CO2-udledningen. Endnu et eksempel er, at du med ”Bosch Condens 5000 W” kan spare omtrent 18% af gasforbruget. Det kan derfor være en god ide at tage op til overvejelse om denne type gasfyr kunne vække interesse.