Regler for Energitilskud i 2021

Energitilskudsordningen stopper heldigvis ikke ved udgangen af 2020. Den nuværende ordning erstattes af en helt ny ordning, som Energistyrelsen står for. Den nye tilskudsordning gør det igen muligt at få tilskud til varmepumper, isolering samt mekanisk ventilation. Derudover vil det være muligt at få tilskud til en energimærkning af din bolig. Den nye energitilskudsordning er i høring lige nu, men hvis du læser med her, får du et indblik i de tiltag, der er i støbeskeen med hensyn til energitilskud i det nye år.

Målet er yderligere grøn omstilling

Mellem 2021 og 2024 kan du søge om tilskud til at forbedre din eksisterende helårsbolig energimæssigt. Tilskudsordningen har det formål at sætte yderligere gang i en grøn omstilling, når det kommer til boliger. Der er dog markante forskelle på det energitilskud du kan søge nu, og det der kommer med den nye tilskudsordning.

Hvad gives der tilskud til?

Det du kan søge om tilskud til i den nye energitilskudsordning er, i henhold til det udkast der er udarbejdet til bekendtgørelsen, følgende:

Energiforbedringer, der har med bygningens klimaskærm at gøre. Hvilket vil sige:

  • For massiv og let ydervæg kan du søge om udvendig isolering
  • Du kan søge om efterisolering af loft og tag, herunder flade tage, skråvægge direkte og skunkvægge
  • Du kan søge om tilskud til at isolere terrændæk<
  • Du kan søge om tilskud til at isolere ydervægsfundament

Energiforbedringer der har med bygningens forsyning at gøre herunder konverteringen til varmepumpe

Etableringen af en balanceret og mekanisk ventilation, der indeholder varmegenindvinding ved hjælp af varmeveksler.

Det vil sige, at solceller, udskiftning af døre og vinduer samt hulmursisolering, samt køb af f.eks. en ny Mitsubishi varmepumpe ikke er i fokus.

Energimærkning er en nødvendighed

Der er flere ting, der er ændret i tilskudsordningen for det kommende 2021. For eksempel er det kun muligt at søge om tilskud til energimæssige forbedringer i din bolig, hvis boligen har et energimærke. Der kræves simpelthen, at der foreligger en energimærkning foretaget på grundlag af en gennemgang af bygningen og i overensstemmelse med bekendtgørelsen om energimærkningen af bygninger. Derudover må energimærkningen ikke være fra før oktober 2012.

Tilskud til energimærkning er mulig

I den kommende ordning er det dog lavet sådan, at du kan søge om et tilskud til en energimærkning af din bolig, så længe energimærkningen skal bruges for at søge om tilskud til projekter, der resulterer i energiforbedringer i din bolig.

Kan du ansøge om tilskud?

Du kan søge om energitilskud, hvis du er en privat person, der bor i en helårsbolig, der skal energirenoveres. Ud over det kan du søge tilskud mellem 2021 og 2024, hvis du kan nikke ja til et af følgende punkter:

  • Private andelsboligforeninger samt såkaldte moderejendomme for bygninger, der er inddelt i ejerlejligheder – som vel at mærke benyttes som helårsboliger
  • Virksomheder, hvilket vil sige anpartsselskaber, aktieselskaber og andre selskaber (bare ikke interessantselskaber), selvejende institutioner, foreninger, legater almene boliger, der gennemføre energiforbedringer i helårsbebyggelse.

Du skal søge hos Energistyrelsen

Som en ny ting er det Energistyrelsen, som skal stå for administrationen af tilskudspuljen, der gælder fra 2021. Det vil sige, at du ikke længere skal søge om tilskuddet hos energiselskaberne. Ansøgningen skal nu indsendes på et digitalt ansøgningsskema lavet af Energistyrelsen. Skemaet skal sendes via en ansøgningsportal, der offentliggøres senest fjorten dage før tilskuddet starter, på styrelsens hjemmeside.

Kun tilskud til ikke påbegyndte projekter

Den nye tilskudsordning har dog det til fælles med den gamle ordning, at man skal søge om tilskuddet, inden man går i gang med energiforbedringerne. Tilskuddet gives ikke til projekter, der er påbegyndt – altså gives tilskuddet ikke med såkaldt tilbagevirkende kraft. I tillæg skal du også i den nye ordning kunne dokumentere de energiforbedringer, du foretager.